• <<< Terug

Activiteiten

Wat heeft Heemschut de afgelopen jaren zoal gedaan

Heemschut is opgericht om de geschiedenis van sint Hubert vast te leggen en te bewaren voor ieder die hier belangstelling voor heeft. Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten tot nu.  Per jaar zullen er wat markante punten uitgelicht worden.

In 1996 organiseerden we een tentoonstelling genaamd “Van karrenspoor tot autobaan” ter gelegenheid van de opening van het fietspad Hapseweg/Pastoor Jacobsstraat. We werkten ook mee aan de tentoonstelling “200 jaar parochie” en fotografeerden Sint Hubert vanuit de kerktoren tijdens de restauratie ervan.

In 1997 vierden we het 50-jarig bestaan van de werktuigcoöperatie ‘de Eendracht’ met de uitgave van een verjaardagskalender en een boek. Tevens schonken we, samen met andere heemkundekringen, een Plataan aan het landschapspark. Daarnaast verleenden we bijdragen aan het 40-jarig priesterfeest van Pastor Ad Bogers.

De jaren daarna waren we druk bezig met de voorbereidingen voor de publicatie van verschillende boeken. Tijdens het Genealogisch Historisch Weekend in 2000 werden de boeken ‘100 jaar fanfare Ons Genoegen’, ‘Voetbal 2000’, en ‘Gilde Sint Barbara’ gepresenteerd. Heemschut Sint Huybert was eveneens betrokken bij de uitgave van het straatnamenboek en de LOM-documentaire ‘Ons Eeuw(ig) Leven’, waarin vragen en antwoorden werden vastgelegd.

Ook daarna zaten we niet stil. Het jaar daarop werden de boekjes ‘Wandeling door Sint Hubert’ en ‘Het Broekstenen Huisje’ uitgebracht. In datzelfde jaar organiseerden we de lustrumtentoonstelling ‘Gouden Bruidsparen’.

In 2002 vierde de Jachthoorn haar 25-jarig bestaan. Ter ere hiervan organiseerden we een tentoonstelling en brachten we het boekje ’25 jaar Jachthoorn’ uit.

In 2003 werd de Mariakapel gebouwd en overgedragen aan de parochie. Tevens vond er een Mariatentoonstelling plaats.

Ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding werd in 2004 het boek ’60 jaar bevrijding’ samengesteld, vergezeld door de tentoonstelling ‘Oorlog en Bevrijding’.

In 2005 ontwierpen we een nieuwe verjaardagskalender.

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Heemschut Sint Huybert organiseerden we een tentoonstelling. We werkten ook mee aan de tentoonstelling ‘115 jaar fanfare harmonie Ons Genoegen’.

Het dorpsblad ‘De Nieuwshoorn’ werd uitgegeven van 2007 tot 2014. In bijna iedere editie plaatste Heemschut een artikel over het leven en werken in Sint Hubert in het verleden. Naar aanleiding van het 50-jarig priesterfeest van Pastor Bogers organiseerden we in 2007 een tentoonstelling met dat thema.

In 2008 hielden we een lezing over gildezilver, begeleid door een film van Herman Jan van Cuijk. We ondersteunden tevens het jubileumfeest van het Sint Barbaragilde.

Er vond een Film vertoning over het Duits lijntje plaats aangevuld met foto’s..

In 2011 organiseerden we twee tentoonstellingen: een overzichtstentoonstelling van 15 jaar Heemschut Sint Huybert en een tentoonstelling ter ere van de gouden bruidsparen.

In 2013 werd een plaquette geplaatst ter herdenking van Luitenant Cor Verbruggen en Soldaat Herman van Dijk, die beiden hun leven gaven voor het vaderland. De plaquette kreeg een plek bij de ingang van het kerkhof.

In 2014 vonden twee tentoonstellingen plaats: ‘555 jaar kerk, 218 jaar parochie H.H. Hubertus en Barbara’ en ‘Laatste H. Mis van onze parochie’. Tevens werd het boek ‘Twee eeuwen Sint Hubert’ uitgegeven, en vond de tentoonstelling ‘Harmonie Ons Genoegen’ plaats. Ook werd het infobord ‘Duits Lijntje’ geplaatst en werd het plantsoen rond het Heilig Hart Beeld opgeknapt.

In 2015 vierde Buurtschap d’n Oostkant haar 40-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan organiseerde Heemschut een tentoonstelling. Voor het afscheid van Pastor Ad werd er een afscheidstentoonstelling opgebouwd. Op 13 september werd de open monumentendag georganiseerd. Helaas werden dit jaar de infoborden ‘Duits Lijntje’ en ‘Broekstenen Huisje’ vernield.

Het boek ‘CV de Bokken 44 jaar’ werd in 2016 uitgebracht. We boden hulp aan de reünisten van ‘de schoolverlaters van 50 jaar geleden’ en werkten mee aan de afscheidsviering van pastoor Ad. In de Zorgschakel plaatsten we een vitrinekast. Een expositie tijdens de rolstoelwandeling en een tentoonstelling ter ere van ons 20-jarig bestaan vonden plaats.

Op dinsdag 10 januari 2017 organiseerde Heemschut Sint Huybert een lezing over het verleden, gepresenteerd door de heer van Gerwen uit Zeeland. We werkten samen aan een grootschalige presentatie met de vier Heemkundekringen uit de Gemeente Mill. Dit jaar droegen we bij aan de tentoonstelling ’50 jaar priesterfeest Pastoor vd Meijden’ en ondersteunden we het ‘dorpsfeest 40 jaar Jachthoorn’. Ook organiseerden we een lezing over de familie v/d Broek, een bijzondere familie.

In februari 2019 bezochten we het provinciehuis en in oktober de Tweede Kamer in Den Haag. Onze website ging in april online. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Ondernemers Vereniging Sint Hubert verzorgden we een tentoonstelling en een quiz.

Door de coronamaatregelen werden in 2020 bijeenkomsten geannuleerd, dus waren velen thuis druk bezig en konden niet altijd bij de zaken die in de Jachthoorn lagen. We werkten hard aan de voorbereidingen van tentoonstellingen, digitaliseerden het kadaster met gezinslijsten en stukjes geschiedenis van elk huis. Ook vulden we de website aan en digitaliseerden we alle bidprentjes om deze aan de collectie toe te voegen.

In 2021 zetten we ons in voor de tentoonstelling ter ere van 25 jaar Heemschut Sint Huybert. Ondanks de uitdagingen van de coronamaatregelen werd het een prachtig jubileum, bekroond met een koninklijke onderscheiding voor Martien Strijbosch.

We documenteerden de sloop van de oude kleuterschool die in 1973 werd gebouwd en later dienst deed als supermarkt. Ook legden we de restauratie van het dak van de kerk en de reconstructie van de N264 op foto vast.

Reacties zijn gesloten.