• <<< Terug

Afscheidstentoonstelling Pastor Ad

Pastor Ad Bogers
Na een periode van 26 actief pastor zijn van de parochie H.H. Hubertus en Barbara is er vandaag het afscheid. Een afscheid dat u zwaar valt.
Toen u in 1989 hier kwam zei u, onbekend te zijn met het parochiewerk. Nu, na 26 jaar mogen we zeggen dat het parochiewerk zeer geslaagd is geweest. Naast de parochianen van Sint Hubert trok u ook steeds mensen van buiten Sint Hubert. De manier van Eucharistie vieren en de preek of overweging spraken de mensen aan. Niet alleen de volwassenen maar ook de kinderen. In tegenstelling tot veel pastores beschikte u steeds over jonge misdienaars of acolieten. U hoorde zeker niet bij de hard-liners van de kerk die veel kerkgangers hebben weggejaagd. U was een “mensenmens” die dicht bij de mensen stond.
U zag dat de wereld veranderde en probeerde de leer van Christus te vertalen naar deze tijd. Naastenliefde en dienstbaarheid en klaar staan voor de zwakkeren van onze samenleving, vriendschap en vrede bleven voor u oude waarden. De vredewens is hiervan een mooi voorbeeld.

U was ook deken van het Dekenaat Cuijk. Geestelijk adviseur van N.C.B. en K.V.O. kring Land van Cuijk.
Niet alleen in dit opzicht was u actief. Mag ik er een aantal opnoemen! De broodnodige opknapbeurt van de Pastorie toen pastoor Th. Van der Linden er nog woonde. De verbouw en nieuwbouw van het Parochiecentrum, de restauratie van de toren en het uurwerk. De renovatie van het kerkhof en de bouw van de urnenmuur. De nieuwe altaartafel, lezenaar en standaard voor het evangelieboek. De renovatie van de glas in lood ramen en de Kruisweg.
U had waardering voor oude tradities zoals het Gilde Sint Barbara. U schreef humoristische verhalen voor de Carnavalskrant en een geestige preek tijdens de Carnavalsmis. U had waardering voor het werk van Heemschut Sint Huybert. U schreef Hanengekraai, Kom d’r efkes in, Raamwerk en Kruisweg. Vooral het boek Hanengekraai was voor Heemschut een geweldige bron van informatie.

De tentoonstelling van vandaag mag u beschouwen als blijk van waardering voor uw werk in
Sint Hubert.  Pastor Ad bedankt voor alles! Probeer te genieten van een welverdiende rust.

   

Reacties zijn gesloten.