• <<< Terug

Historische wandeling voor schoolkinderen

Geachte bezoeker van ons mooie dorp Sint Hubert

Naast uw aandacht voor ons historisch kerkje willen wij ook uw aandacht vragen voor de panden rond de kerk en voor enkele kunstwerken.
Allereerst voor de panden Kerkpad 7, 9 en 11. Na de kerk zijn de nummers 9 en 11 waarschijnlijk het oudste gebouw. Oorspronkelijk was het café, winkel, bakkerij, woonhuis en boerderij. In het boek Twee Eeuwen Sint Hubert van Bert Derks beschrijft hij hoe het pand er van binnen en van buiten uitzag. Hij heeft meer dan 2 A-viertjes nodig om te beschrijven wat er te zien en te koop was. Onder andere een kelder met rond gewelf waar de biervaten lagen opgeslagen. De losstaande bakkerij waar 2-maal per week brood werd gebakken. In 1913 zijn de muren op getrokken en is het pand grondig verbouwd. De deur van het café was op de hoek onder het jaartal 1913 boven in de gevel.

Het pand Kerkpad 7 is er rond 1925 bijgebouwd als zaaltje voor feesten en partijen. Ook werd het jarenlang gebruikt als gymlokaal voor de school. Al voor de verhuizing van de familie van der Steijn werd het zaaltje verbouwd tot woonhuis. De familie Abels verbouwde de rest van de gebouwen tot 2 woonhuizen. Deze panden bepalen mede het beeld rond de kerk. Over de monumentale waarden zijn de meningen verdeeld.

Kerkpad 10 en 12 ‘d Auw Pastorie. Gebouwd kort na het ontstaan van de zelfstandige parochie in 1796. Het middengedeelte is origineel, van de rechterkant zijn in 1885 de muren opgetrokken en is de linkervleugel nieuw bijgebouwd. Aanvankelijk als parochiezaaltje, het heeft tijdelijk ook als schoollokaal gediend. Tot 1942 hebben deze gebouwen als pastorie gebruikt, daarna wordt het verhuurd. Als de broers Toon en Piet Slaats huurder zijn wordt het pand aan hen verkocht.

Kerkpad 18. Ook dit pand is ouder dan ‘d Auw Pastorie. Het huis heeft gefungeerd als kostershuis, huis voor de onderwijzer. Tot ± 1890 deed het pand dienst als school. Ook werd het gebruikt als schuilkerk. Het pand is nu van de familie Abels.

Kerkpad 15 en 15a. Dit pand, eigendom van de Parochie is in 1935 gebouwd als kostershuis en parochiezaaltje. Aannemers waren van Bommel en van der Horst uit Langenboom. In 1994 wordt er een nieuw parochiezaal gebouwd. Het oude zaaltje wordt gesplitst in een spreekkamer en kantoor-keukentje. Er komt een nieuwe entree en een toiletgroep. Oud en nieuw samen vormen het Parochiecentrum Kerkpad 15a. Aannemer was Bouwbedrijf Erica. Kerkpad 17. Dit huis is gebouwd in 1932 door de familie Selten. Na het overlijden van Piet Selten (kerkmeester) eind 1941 komt het huis aan de Parochie. Van af 1942 tot aan het overlijden van pastoor Th. Van der Linden in 1993 heeft dit huis dienstgedaan als pastorie. Van af die tijd wordt het pand verhuurd. Momenteel is hier uitvaartcentrum Fiore gehuisvest.

Misschien is uw oog gevallen op de fontein “Levend Water” achter de kerk. Deze is gemaakt van de doopvont uit de kerk. De parkeerplaats is gedoopt tot Pastor Bogersplein. Het beeldhouwwerk de IJzerbroekwerker is symbolisch voor de geschiedenis van Sint Hubert.

Als u met de rug naar de ingang van de kerk staat ziet u het kerkhof. Op het zuiltje van de ingang staat het symbool van de Oorlogsgravenstichting. Op ons kerkhof is herbegraven dorpsgenoot luitenant Cor Verbruggen, hij is in 1944 omgekomen in het interneringskamp Neu-Brandenburg. Zijn graf is de witte steen in de tweede rij links. Op de linker zuil van de kerkhofpoort is een gedenkplaat aangebracht voor It. Cor Verbruggen en voor soldaat H. van Dijk die in Indonesië is omgekomen. De gedenksteen is het werk van Heemschut Sint Huybert. Op de achtergrond de Calvarieberg met aan weerszijde de urnenmuur.

Wat u niet mag vergeten is het Mariakapelletje op de hoek Wethouder Lemmensstraat-Pastoor Jacobsstraat. Het initiatief en de realisatie is het werk van Heemschut Sint Huybert met steun van de Sint Hubertse gemeenschap en een aantal sponsoren.

Reacties zijn gesloten.