• <<< Terug

Lustrumtentoonstelling Gouden Bruidsparen

Familie Kroef-Derx.
Adriaan Kroef werd geboren in St. Hubert op 5 maart 1734 als zoon van Marten Kroef en Catharina Reijnen Klomp op de Hoef. Wanneer echtgenote Anna Derx werd geboren hebben we niet kunnen achterhalen. Ze trouwden op 21 april 1771, zodat ze 21 april 1821 50 jaar gehuwd waren.

Omdat we in een vrij laat stadium tot de ontdekking zijn gekomen van dit gouden bruidspaar (dank zij het speurwerk van Theo Cuppen) beschikken we over weinig gegevens. Foto’s en kranten bestonden nog niet. Wel is bekend dat bij verschillende families in St. Hubert de fam. Kroef in de stamboom voorkomt.
Adriaan Kroef overleed op 3 augustus 1824 90 jaar oud, zijn vrouw Anna Derx overleed op 25 januari 1830.


Familie van den Heuvel-Thomassen.
Joannes van den Heuvel werd geboren te Wanroij. Zijn ouders waren Petrus van den Heuvel en Cornelia Lorakkers. Zijn vrouw Maria Arnoldus Thomassen werd geboren in St.Hubert. Haar ouders waren Arnoldus Thomassen en Maria Thonen. Hun zoon Cornelius overleed op 10 oktober 1826 op 58-jarige leeftijd. Aangezien zijn ouders later overlijden kunnen we hieruit concluderen dat zij meer dan 50 jaar getrouwd waren.
Vader Joannes van den Heuvel overleed op 31 januari 1826, hij is dan 85 jaar. Moeder Maria van den Heuvel-Thomassen overleed op 31 juli 1829, zij is dan 86 jaar.

Van Cornelius kunnen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat hij in 1791 koning was van het Sint Barbara Gilde. De fam. van den Heuvel woonden op de boerderij “De Voort”. In deze boerderij was ook een herberg gevestigd en mogelijk ook nog een brouwerij. Zeker is dat er ooit een brouwerij is geweest. Dit is bekend uit oude rechterlijke archieven.

De naam voort betekende een doorwaadbare plaats, in dit geval de Rode-beek. De Voortsestraat was in die tijd de enige weg naar Haps via Den Berg. Ook kon men via deze weg naar Wanroij.


De familie van Dijk-van de Ven.
Jacobus van Dijk en Wilhelmina van de Ven trouwden in St. Hubert op 2 mei 1830. Omdat hun namen niet voorkomen in het doopregister van onze parochie kwamen ze waarschijnlijk van elders. Uit het parochie-archief blijkt dat het echtpaar 14 kinderen liet dopen waarvan er 7 zijn overleden tussen hun geboorte en derde levensjaar.
Van de andere kinderen is er niet een in St. Hubert getrouwd. Waarschijnlijk zijn ze al op jeugdige leeftijd naar elders vertrokken. Na het overlijden van Jac. van Dijk op 7 december 1881, hij was toen 78 jaar, is waarschijnlijk zijn vrouw naar een van de kinderen verhuisd. Zij is niet in St. Hubert gestorven.
Van het Gouden Huwelijksfeest is een krantenbericht uit de Graafse Courant van 15 mei 1880.
Omdat de kopie bijna onleesbaar was hebben we deze overgetypt en getracht de tekst weer zo volledig mogelijk te maken. U ziet zowel de oude als de nieuwe versie.Familie Arn. Willems-Willems
Arnoldus Willems werd geboren te Wanroij op 18-10-1847. Hij overleed te St. Hubert op 23-02-1925. Maria Anna Willems werd geboren te St. Hubert op 15-07-1845. Zij overleed te St. Hubert op 08-02-1922.
Ze trouwden 01-05-1871. Ze kregen 4 kinderen. Wim 01-09-1877, Johanna 26-10-1880, Jan 17-04-1887 en Marie 13-06-1892.
Ook na hun trouw woonden de kinderen in St. Hubert. De fam. Willems boerde aan de Boersestr. 17. Nu woont er op die plek achterkleinzoon Piet Wientjens. In 1922 bouwde men een nieuwe boerderij op Boersestr. 15. Ook op deze plek woont een achterkleinzoon namelijk Antoon Verhoeven.
Bij hun Gouden Huwelijksfeest hadden de buren de hele Boersestraat versierd en een ereboog gespannen over de straat.
De Gouden Bruid was bijna blind. De hond, die U ook op de foto ziet begeleide haar tot aan de kerkdeur. De hond liep dan terug naar het huis van dochter Johanna Linders-Willems, die woonde in het huis waar nu Peter Litjens woont, en wachtte daar buiten op de stoep. Na de mis begeleide hij haar weer naar huis.
Een vermeldenswaardige bijkomstigheid is dat 2 kleindochters in St. Hubert ook hun Gouden Bruiloft mochten vieren terwijl verschillende anderen hun 40-jarig huwelijk mochten vieren. Op zijn Brabants: Unne gezonde tuk !
Hun Gouden Bruiloftsfeest vierden ze op 1 mei 1921.


Familie Heesakkers-Vial.
Martinus Heesakkers werd geboren in Schijndel op 17-09-1855 en overleed in St. Hubert op 22-03-1936. Zijn vrouw Adriana Vial werd geboren in Dinther op 19-11-1860. Zij overleed op 29-11-1954, 94 jaar oud. Ze trouwden op 23-05-1882 en kregen 4 kinderen, 3 zonen en 1 dochter.

Ze kwamen wonen aan de Grootvenseweg 22. Op een oude briefkaart wordt vermeld; Metselaar, Aannemer, Handel in bouwmaterialen. Samen met zijn zoons runde hij een aannemersbedrijf dat zeker enige bekendheid had.
Buurtkinderen kenden de oude mevrouw Heesakkers onder de naam “Utte”. Hoe men aan deze naam kwam is ons onbekend. Voor zover ons bekend was het Gouden Bruidspaar Heesakkers-Vial een van de eerste gouden bruidsparen in St. Hubert en het werd dan ook een feest van het hele dorp. Ouderen zeggen: ledereen in St. Hubert had die dag zondag. Niet alleen de buurt maar ook alle verenigingen waren erbij betrokken. Van het speciale feestprogramma dat voor deze dag werd gedrukt ziet u een kopie.

De plechtige H.Mis van dankzegging werd gedaan door heerneef van het gouden paar, pater Christophorus Meulendijks die ook de feestpredikatie hield. Hun Gouden Bruiloftsfeest vierden ze op 23 mei 1932.


Familie van Casteren-de Hoog.
Theodorus (Dorus) van Casteren werd geboren in Reek op 05-10-1863. Hij was de jongste zoon van Nicolaas van Casteren en Henrica van der Schans. Hij had een oudere broer Marianus (Janus) Johanna Petronella de Hoog was ook het jongste kind. Zij werd geboren in St. Hubert op 01-11-1866.

Han zoals ze werd genoemd had een zus Miek. Zij waren de kinderen van Wilh. de Hoog en Hermina van Dommelen, deze hadden een boerderij op de hoek Lange Schoolstraat Kromme Bergweg. Op 07-04-1891 trouwen Dorus en Han en komen te wonen op de ouderlijke boerderij van de fam. de Hoog. Een tweeling met de namen van de beide grootouders, geboren op 02-06-1892 stierven na enkele weken. Nadien werden nog 5 kinderen geboren 1 zoon en 4 dochters. In 1928 trouwt Piet Cuppen met dochter Mina. Dorus van Casteren bouwt dan het huis wat in St. Hubert bekend staat als de villa van Casteren aan de Lange Schoolstraat 37. Het was een ontwerp van architect Ebben uit Beers en de aannemer was Bouwmans uit Wanroij. Tot 17-10-1998 woonden er de dochters Clare en Marie. Marie was ruim 40 jaar onderwijzeres aan de lagere school in St. Hubert. Hier aan de Lange Schoolstraat vierden ze hun Gouden Bruiloftsfeest op 07-04-1941. Het was een echt dorpsfeest. Nog geen jaar later op 31-01-1942 sterft Dorus. Zijn vrouw sterft hetzelfde jaar op 16-09-1942.

Familie Herman Nabuurs-Gerrits.
Hendricus Hermanus (Herman) Nabuurs werd geboren te St. Hubert op 08-04-1889. Hij overleed op 22-07-1972. Zijn vrouw Wilhelmina Maria Gerrits werd geboren te Mill op 06-07-1888. Zij overleed op 27-08-1965. Zij trouwden op 02-05-1911 en komen wonen op de boerderij aan de Pastoor Jacobsstraat 48.
Samen krijgen ze 6 kinderen, 2 zoons en 4 dochters. Hun boerderij, een gemengd bedrijf met de meeste grond op afstand zorgde er voor dat er heel wat gesjouwd moest worden. Herman Nabuurs was een rustige en betrouwbare man die wist wat hij zeggen mocht en wat hij moest zwijgen. Wellicht daarom was hij jarenlang bestuurder van de Boerenleenbank, zelfs nog toen hij de boerderij had overgedragen aan zoon Martien. Wel bleven ze samen inwonen in het grote woonhuis van de boerderij. Lang bleef Herman nog meewerken op de boerderij.

Hun Gouden Bruiloft die zij op 02-05-1961 in kleine familiekring vierden, werd overschaduwt door het kort van tevoren plotseling overlijden van zoon Piet. Piet Nabuurs getrouwd met Nel Peters en woonde in St. Hubert. Hij was in dienst bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en een zeer gewaardeerd voorlichter. Hij overleed tijdens een vergadering van de N.C.B. op 22-02-1961.

Familie Nabuurs-Verbroecken.
Johannes Antonius Nabuurs. Ton Nabuurs zoals hij werd genoemd is geboren in St. Hubert op 05-04-1893. Hij overleed op 15-08-1973. Zijn vrouw Han Verbroekken werd geboren in Mill op 25-04-1894. Zij overleed op 03-11-1973. Zij trouwden op 20-04-1914 en kwamen wonen op de boerderij aan de Pastoor Jacobsstraat 61. In 1938 verhuizen naar de nieuwe boerderij aan de Hapseweg 20. Samen kregen ze 14 kinderen, 6 zonen en 8 dochters.
Voor ouderen die Ton Nabuurs nog gekend hebben was hij de man die samen met Piet van Kempen jarenlang de jacht in St.Hubert beheerde. Hij stond bekend als een fervent jager en als een van de beste schutters. Ook stond hij bekend voor het fokken en africhten van jonge jacht- honden die hij dan op zijn beurt goed aan de man wist te brengen.
De jongens van Ton Nabuurs waren actieve voetballers de ouderen in Zwart-Geel, de jongeren bij Sportclub St. Hubert.
bij feesten en kermissen.
Ook waren ze een muzikale familie, samen met anderen traden ze op Bij hun Gouden Bruiloftsfeest werden ze begeleid door een grote
groep kinderen allen verkleed als jagertjes. Zij vierden hun Gouden Bruiloftsfeest op 20 april 1964.

Familie Schaap-van Duren
Piet Schaap werd geboren in St. Hubert op 10-07-1886. Hij overleed op 22-09-1972. Zijn vrouw, Allegonda van Duren werd geboren in St.Anthonis op 27-02-1891. Zij overleed op 26-09-1968. Ze trouwden op 23-04-1915 en kwamen te wonen aan de Oude Wanroijseweg 20. Ze kregen 6 kinderen, 3 zoons en 3 dochters.

Naast een klein boerderijtje met enkele koeien, varkens en kippen, werkte Piet aanvankelijk in het slachthuis aan de Paralelweg in Mill. Later werkte hij in de zomermaanden bij de Heide-mij. Veel van het werk bij de Heide-mij was zwaar handwerk. Het bestond o.a. uit het omspitten van heidegrond, vegen van sloten, het omzetten met de schop van zandwegen en het egaliseren van landbouwgrond. In de wintermaanden werkte hij als huisslachter bij de boeren voor het slachten van varkens die voor eigen gebruik waren bestemd. In de oorlogsjaren was Piet ook niet te verlegen om zo nu en dan een klandestien beestje te slachten. Voor de slachter was er naast het loon dan ook meestel een stukje vlees of spek beschikbaar.

Toen Piet Schaap stopte met boeren werd de grond verkocht. De boerderij werd verbouwd tot een dubbel woonhuis waar ze zelf ook bleven wonen. De grond kreeg een recreative bestemming. Thans is hierop de camping van Rossums Troost.

Hun gouden bruiloft was nog een echt dorpsfeest met fanfare en rijvereniging. Hun Gouden Bruiloftsfeest vierden ze op 23 april 1965.

Familie C. Bus-van Dijk.
Cornelis (Koos) Bus werd geboren in St. Hubert op 19-09-1893. Hij overleed op 18-04-1974. Zijn vrouw Theodora (Door) van Dijk werd eveneens geboren in St. Hubert en wel op 07-06-1899. Zij overleed op 19-12-1985 in bejaardencentrum “Op ‘t Hoogveld on St.Anthonis. Zij trouwden op 26-01-1920. Ze kwamen aan de Lange Schoolstraat 29, op de boerderij van de familie van Dijk. Thans bewoond door Mevr. Peters- Verstraten en fam. Mari Peters-Maas. Samen kregen ze 8 kinderen, 1 zoon en 7 dochters, 2 meisjes stierven op resp. 6 en 15 jaar oud.

In 1958 toen Koos Bus 65 jaar werd, er was geen opvolger, verkocht hij de boerderij aan A. Peters-Verstraten. Zelf liet hij een nieuw huis bouwen aan de Lange Schoolstraat 11. Nog ruim 15 jaar konden ze hier samen rustig genieten. Ze kaarten veel met de leden van de K.B.O., ze wandelden graag samen en legden per fiets heel wat bezoekjes af.

Familiefoto gemaakt bij het 25-huwelijk van dochter en schoonzoon. Op 2 mei 1970 vieren ze samen met 6 kinderen en 16 kleinkinderen, van wie er inmiddels ook weer één getrouwd is, hun Gouden Bruiloftsfeest.

Gouden Bruidspaar Lemmen-Albers.
Jan Lemmen werd geboren te Weurt op 16-11-1891. Hij overleed op 31-01-1977. Johanna Albers werd geboren te Beuningen op 01-04-1887. Zij overleed op 23-12-1977. Ze trouwden op 31-08-1920 en kregen samen 4 kinderen, 2 zoons en 2 dochters. De familie Lemmen-Albers kwam op 31 maart 1920 naar St.Hubert waar zij de smederij van de familie Verbruggen overnamen.

De smederij was een echte dorpssmederij waar het vak van hoefsmid een van de belangrijkste werkzaamheden was. Ook het leggen van hoepels op de houten karwielen vroeg de nodige vakkennis. Het repareren van ploegen en andere machines hoorde daar ook bij.
Naast de groeiende smederij had men ook nog een winkel. Naast rijwielen verkocht men gereedschappen en huishoudelijke artikelen als potten en pannen, kachels en fornuizen etc. etc.
Groeide men aanvankelijk in de richting van de landbouwmechanisatie, later specialiseerde men zich meer als loodgieters en installatiebedrijf. Het bedrijf werd door zoon Henk voortgezet en in 1987 overgedragen aan medewerker Ad Brands.

Zowel vader Jan Lemmen als zoon Henk waren jaren bestuurslid van de smedenbond St.Elois. Zoon Jan was van 1970 tot 1974 raadslid en van 1974 tot zijn overlijden in 1977 wethouder van de gemeente Mill en St.Hubert.

Het echtpaar Lemmen-Albers vierden hun Gouden Bruiloftsfeest op 31 augustus 1970. Het was tevens het 50-jarig bestaan van het bedrijf.

Familie Teunesen-Jacobs.
Johannes (Jan) Teunesen werd geboren in Boxmeer op 05-04-1895. Hij overleed op 05-06-1976. Zijn vrouw Leenderdina Jacobs werd geboren op 06-07-1893 in St. Agatha. Zij overleed op 14-04-1990. Zij trouwden op 09-08-1920. De eerste 14 jaar woonden ze samen in Mill, daarna verhuizen ze naar het boerderijtje aan de St. Hubertse Binnenweg 31. Ze kregen samen 6 kinderen, 1 zoon en 5 dochters.

Jan heeft steeds in de zuivel gewerkt, eerst in Cuijk maar na enkele jaren tot aan zijn pensioen bij Zuivelfabriek St.Willibrordus in Mill. Hij werkte daar als melkontvanger- melkweger. Ook moest hij toezien of de melk die toen nog in bussen werd aangevoerd niet zuur was. lets wat in de zomermaanden nogal eens voorkwam. Door zijn jarenlange ervaring kon hij diverse collega’s zonodig vervangen. Na zijn pensionering blijven ze nog een aantal jaren wonen aan de St.Hubertse Binnenweg.
In 1972 verhuizen ze naar de nieuwe ouderenwoningen aan de Jachthoornstraat 1. Bij de K.O.B. was Jan een aantal jaren voorzitter. De wekelijkse kaartmiddag werd zelden of nooit overgeslagen. 1970 Was blijkbaar een goed jaar, de familie Teunesen-Jacobs was dat jaar het vierde gouden bruidspaar.
Familiefoto boven genomen bij het 40-jarig huwelijk. Hun Gouden Bruiloftsfeest vierden ze op 4 december 1970.


Familie J.W.Vloet-van Vonderen.
Vloetjes Wim zoals de hele streek hem kende werd in St. Hubert geboren op 21-03-1896. Hij overleed op 25-06-1971. Wilhelmina van Vonderen werd geboren in Escharen op 13-01-1899. Zij overleed op 16-10-1992. Ze trouwden op 14-03-1920 en kwamen te wonen op de ouderlijke boerderij aan de Grootvenseweg 26. Ze kregen 15 kinderen waarvan er 14 opgroeiden tot volwassenen.

In september 1935 brandde de oude boerderij af en binnen 3 maanden verrees er de nieuwe boerderij. De boerderij kreeg naam als varkensfokbedrijf. Tot aan zijn verkeersongeval in 1954 was J.W.Vloet een gewaardeerd bestuurder van N.Br.Varkensstamboek en meerdere plaatselijke boerenorganisaties. Behalve het varkensfokbedrijf had men ook melkvee en kippen. Om voor het grote gezin de kost te verdienen had men daarnaast ook nog fruitteelt, bessen en aardbeien.

Toen in 1959 een schoonzoon het bedrijf overnam bouwde men een nieuwe woning aan de Lange Schoolstraat 16. Had pa Vloet zijn verzet in zijn fruitbomen en kippen, moeder Vloet bleef tot zeer hoge leeftijd zingen en handwerken. Toen moeder Vloet stierf had ze 55 kleinkinderen en 75 achterklein- kinderen.
Hun Gouden Bruiloftsfeest vierden ze op 14-03-1970.

Familie Wijnen-van den Hark.
Jan Wijnen werd geboren op 27-08-1888 op Den Boer in St.Hubert en overleden op 09-12-1972. Marie van den Hark werd geboren op 27-10-1895 op de Voort in St. Hubert. Zij overleed op 28-12-1982. Zij trouwden op 04-05-1922 en kregen samen 7 kinderen 1 zoon en 6 dochters.

Ze kwamen wonen op de boerderij aan de Voortsestraat waar nu Landbouwmechanisatiebedrijf van Berkel is gehuisvest. Hier woonden ze tot 1937. Dan verhuizen ze naar de boerderij aan de Boersestraat 3, het stamhuis en runnen daar samen de boerderij. De 2 broers en zus van Jan Wijnen hebben dan een nieuw huis gebouwd aan de Lange Schoolstraat 55.

Naast werken was er ook aandacht voor andere dingen. Zingen zat bij beiden in het bloed. Jan was ruim 60 jaar actief in het zangkoor. Ook was hij jarenlang bestuurder bij de Boerenleenbank. Moeder Marie zong samen met de kinderen en leerde hen vele liedjes.
Ze was een van de eersten die lid werd van het dameskoor dat Dorpstemmen ging heten, iets wat later oversloeg op de kinderen. Omdat men geen opvolger had werd in 1964 de boerderij verkocht en bouwde men een nieuw huis aan de Lange Schoolstraat 57. Hier mochten ze nog een aantal jaren samen genieten. Fietsen, wandelen. naar de “Hoge Kamp”, T.V. met voor Jan als favoriet, sport. Ze vierden hun Gouden Bruiloft op 4 mei 1972.

Familie Daverveld-Arts van der Zanden.
Martien Daverveld werd geboren in St. Hubert op 26-02-1893. Hij overleed op 03-07-1983. Petronella Arts van der Zanden werd geboren in Mill op 28-05-1904. Zij overleed op 11-06-1996. Zij trouwden op 07-06-1924 en hebben vele jaren gewoond aan de Lange Schoolstraat 53.
Samen kregen ze 13 kinderen, 4 jongens en 9 meisjes. Martien Daverveld zette een familietraditie voort als rietdekker en huisslachter. Door zijn werk was hij weer- en windbestendig. Hij werkte in de meeste St.Hubertse gezinnen en iedereen kende hem. Hij kon op een humoristische manier vertellen. Vele St.Hubertenaren herinneren Martien als de man met de dikke trom bij de Fanfare, of later als vaandeldrager. Samen met een aantal ouderen verzorgde hij lange tijd het kerkhof.
Moeder Daverveld was bekwaam met naald en draad. Jarenlang werden de meeste kleren door haar gemaakt. Zij vond het belangrijk dat haar hele gezin er netjes bijliep. Ook zelf stond ze er altijd op als een “dame” in de positieve zin van het woord, zelfs toen ze hoogbejaard was. Pieta was nog enige jaren secetaris v.d. K.B.O. Samen mochten ze nog een aantal jaren genieten als eerste bewoners van de ouderenwoning aan de Jachthoornstraat 7. Theo bleef al die jaren bij hen wonen.
Zoals bij meer ouderen was iedere zondag een kleine reünie. Hun Gouden Bruiloftsfeest vierden ze op 07-06-1974

Familie H. van Tienen-Snoek.
Harrie van Tienen was een geboren 13-03-1898 en getogen St.Hubertenaar. (Als zoon van den Groten Bert van Tienen). Harrie overleed op 02-12-1976.
Zijn vrouw Jo Snoek werd geboren in Boxmeer op 16-01-1899. Zij overleed op 21-11-1985.
Ze trouwden op 10-05-1924. en begonnen een timmerbedrijf aan de Lange Schoolstraat 20. Mevr. Jo van Tienen-Snoek had runde hier een schoenwinkel. Ook verkocht men meubels en vloerbedekking, wat in die tijd in hoofdzaak bestond uit cocos en balatum. Daarnaast reden ze jarenlang taxi.
Ze kregen 6 kinderen, 4 zoons waarbij een tweeling en 2 dochters. Het bedrijf groeide uit tot een aannemersbedrijf waarin de zonen Frans en Tiny deelnamen. De oude werkplaats werd verbouwd tot woonhuis voor zoon Tiny en er werd een nieuwe werkplaats gebouwd. Harrie van Tienen stond bekend als een goede vakman. Harrie van Tienen was jaren voorzitter van het Gilde St.Barbara. Hij was een aantal jaren gemeenteraadslid. Hij was o.a. taxateur voor oorlogs- en stormschade en bestuurslid van de Patroonsbond voor aannemers.
Harrie en Jo van Tienen waren de eerste bewoners van de ouderen- woning aan de Jachthoornstraat 3. Hun Gouden Bruiloft vierden ze op 10 mei 1974.


Familie J. Bus-Veidpaus.
Jan Bus werd geboren in St.Hubert op 05-04-1899. Hij overleed op 12-06-1982. Zijn vrouw Lina Veldpaus werd geboren te Mill op
16-05-1901. Zij overleed op 06-09-1988.
Ze trouwden in 12-09-1925 en kwamen te wonen aan de Hapseweg 24, wat nu “De Keuterij” heet. Toen was het inderdaad een keuterij, onvoldoende om er een volledig bestaan uit te halen. De paar koeien en varkens, de kippen, de aardappelen en de groenten waren allereerst bestemd om het gezin zoveel mogelijk selfsupporting de doen zijn. Men probeerde dan ook zoveel mogelijk bij te verdienen. Jan Bus was een van degenen die daar zeer goed in slaagde. Jarenlang werkte hij op het pakhuis van de Boerenbond. Bij de Eierbond was hij jarenlang inpakker en later ook secretaris. Een mooie bron van inkomen was zeker het agentschap voor de Onderlinge Verzekeringen v.d. N.C.B., het latere Interpolis. Zijn fraaie hand van schrijven en zijn mensenkennis maakten hem hiervoor
ook erg geschikt. Mede door zijn inzet kwam het gezin van 11 kinderen, 7 jongens en 4 meisjes dan ook niets tekort.
Toen hij zijn bedrijfje had verkocht bouwde hij een nieuw woonhuis aan de Past.Jacobsstr.57, waar ze samen nog mooie jaren hadden. Jan was nog ruim 12 jaar bestuurslid van de K.B.O. terwijl Lina voor de hobby heel wat aan elkaar heeft gebreid. Op 12 september 1975 vierden ze hun Gouden Bruiloftsfeest.

Familie Jenniskens-van de Cruijsen.
Coos Jenniskens werd geboren in St. Hubert op 27-05-1906. Hij overleed op 13-01-1986. Zijn vrouw Han van de Cruijsen werd geboren in Mill op 21-03-1910. Zij overleed 01-09-1999. Ze trouwden op 16-05-1928.
Woonden ze aanvankelijk in Mill, later kwamen zo wonen aan de Wanroijseweg waar ze heel hun verdere leven bleven wonen. Ze kregen samen 4 kinderen, 3 zoons en een dochter.
Zijn hele werkzame leven werkte Coos bij de Heidemij. Heel wat m3 grond heeft hij daarbij verzet. Vanaf het verlaten van de lagere school werkte Coos als huisslachter, hierin was hij een echte vakman die reeds voor de keurmeester was geweest kon zeggen of een varken werd goedgekeurd. Coos was een echte natuurliefhebber. Zijn grote hobby was de jacht
en zijn honden.
Tegenslagen bleven de familie Jenniskens niet bespaard. Het ongeluk van Jan op zijn werk en later zijn overlijden. Het verlies van hun enige dochter. Ook zoon Piet die naast hen woonde stierf eerder dan moeder. Ondanks tegenslag bleven ze optimistisch. Met het ouder worden besteedden ze hun vrije tijd met veel fietsen.
Bij de K.B.O. was Coos lange tijd een van degenen die het kerkhof mee deed onderhouden. In gezelschap was Coos een echte verteller. Han kon haar hobby uitleven bij de Handwerkclub. Met de telefoon onderhield ze heel wat contacten met familie en vrienden en niet het minst met haar kleinkinderen. Hun Gouden Bruiloft vierden ze op 26-05-1978.

Familie Th. Vloet-Michiels.
Theodorus Vloet, in de volksmond Dot Vloet, werd geboren in St. Hubert op 06-03-1900. Hij overleed op 09-12-1984.
Wilhelmina Michiels werd geboren te Rijkevoort op 27-01-1903.
Zij overleed op 18-03-2000.
Ze trouwden op 05-05-1931 en begonnen te boeren aan de Voordijk 37 op de boerderij van de familie Albers. Na 8 jaren verhuisden ze naar de ouderlijke boerderij op de Voordijk 23. Met hard werken en zuinig zijn overleefde men de crisisjaren. Jarenlang werden ze in hun werk geholpen door oom Tien Kerkhof, halfbroer van Dot Vloet. Ze kregen samen 10 kinderen, 4 zonen en 6 dochters.
In 1967 nam zoon Arnold de boerderij over. Zelf kochten ze een huis aan de Voortsestraat 4. Met zijn tweeën mochten ze daar nog 17 jaar wonen en genieten. Voor Dot was de tuin een van zijn grootste hobby’s. Bij de ouderenbond hoorde hij tot de trouwe kaarters.
Ook voor Mina was de wekelijkse kaartmiddag van de K.B.O. heilig. Voor Mina bood de K.B.O. nog een andere belangrijke hobby. Jaren- lang zong ze vol overtuiging en inzet bij het Ouderenkoor. Tot haar 96-ste bleef Mina zelfstandig wonen, iets dat voor weinigen is weggelegd. Ze bleef steeds betrokken bij het wel en wee van de familie, maar ook nog bij het dorpsgebeuren.
Toen ze stierf was ze naast moeder van 10 kinderen ook de oma van 25 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Hun Gouden Bruiloft vierden ze op 5 mei 1981.

Familie Derks-Reijnders.
Jan Derks werd geboren te Wanroij op 09-09-1903. Hij overleed op 25-07-1994.
Zijn vrouw Mina Reijnders werd geboren te Wanroij op 22-02-1908. Zij trouwden op 07-05-1935 en kwamen te wonen op de Hoef aan
de Derksweg 1.
Ze kregen 6 kinderen 2 zonen en 4 dochters. Het kwam bijzonder hard aan toen zoon Bert veel te jong kwam te overlijden. Jan Derks was een boer in hart en nieren. Het liefste was hij thuis op de boerderij, bij de beesten of op het land. Hij behoorde tot de categorie mensen waarvan men vroeger zij : “Hij komt nergens als thuus en in Gods huus”. Hiermee doen we hem tekort, maar het geeft zijn instelling weer.
Toen de jongste zoon Jan de boerderij overnam was het dan ook een goede zaak dat voor vader en moeder woonruimte werd gecreëerd bij de boerderij, de plaats waar ze zich allebei echt thuis voelden.
Vaak wandelde Jan naar “de Hoge Kamp” en naar de bossen. Heel wat jaren hebben ze hier samen nog mogen genieten en met voldoening kunnen toezien hoe de boerderij zich verder ontwikkelde. lets waar elke rechtgeaarde boer trots op is.
Hun Gouden Bruiloftsfeest mochten ze vieren op 7 mei 1985.

Familie Emons-Gijsbers.
Piet Emons is geboren in Zeeland op 19-03-1907.
Zijn vrouw werd geboren te Kranenburg op 03-01-1905. Zij overleed 24-12-1995.
Ze trouwden op 9 mei 1935. Woonden aanvankelijk in Mill. Na 5 jaar verhuisden ze naar de Hapseweg 27 in St. Hubert, waar ze nogmaals verhuisden naar nr.21, waar ze over meer en betere grond konden beschikken.
Ze kregen 7 kinderen, 4 jongens en 3 meisjes, waarvan er een op 12-jarige leeftijd is overleden. Ze hebben thans 9 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.
In 1945 begonnen als neventak bouwde Piet Emons een volwaardige tuinderij op met vollegrondsgroenten en aardbeien. De zoons Wim en Albert maakten hier allebei een glastuinbouwbedrijf van.
Op 09-05-1985 vierden ze hun Gouden Bruiloft. 10 Jaar later op 09-05-1995 vieren ze hun Diamanten Bruiloft. Ze wonen dan in Verzorgingshuis Aldenhorst in Mill.
De familie Emons-Gijsbers is bij ons weten het enige paar in St. Hubert dat ook hun Diamanten Bruiloftsfeest mocht vieren.
Bij deze gelegenheid mochten zij felicitaties ontvangen van de Commissaris van de Koningin Mr. Houben en van Hare Majesteit Koningin Beatrix.
Piet Emons die in Verzorgingshuis Aldenhorst verblijft is momenteel een van de oudste inwoners van ons dorp.


Familie Cuppen-Willems.
Wilhelmus Daniël (Wim) Cuppen werd geboren in St. Hubert op 26-03-1908. Hij overleed op 10-01-1989. Maria Willems werd eveneens geboren in St. Hubert op 25-03-1905. Zij overleed op 10-12-1997. Ze trouwden op 20-04-1937 en kwamen te wonen op de boerderij aan de Voortsestraat 5.
Ze kregen samen 6 kinderen, 2 jongens en 4 meisjes.
Hun boerderij was een gemengd bedrijf met melkkoeien, varkens en kippen. Ook mestten ze een tijdlang kalkoenen. Dat betekende altijd werk in overvloed. Naast de boerderij was Wim jarenlang bestuurslid van de Vee- en Vleescentrale.

In 1970 stoppen ze met boeren en bouwen een mooie bungalow aan de Voortsestraat 20. De boerderij wordt dan overgenomen door schoonzoon Henk van Berkel die er een bloeiend landbouw- mechanisatiebedrijf van maakt. Ook kleinzoon Frank is ondertussen mede-ondernemer.

In hun nieuwe huis aan de Voortsestraat kunnen ze samen nog jaren genieten. Wim kan zij hobby uitleven met zijn kippen, siereenden en duiven. Moeder Marie is een fervente kaartster. Rikken is haar favoriete kaartspel. Samen trekken ze er vaak met de auto op uit voor een bezoekje bij kinderen en familie.
Zij mogen hun Gouden Bruiloftsfeest vieren op 22 april 1987.

Familie Hendriks-Willems.
Jo Hendriks werd geboren te Sambeek op 10-03-1907 en kwam met zijn vader in twintiger jaren St. Hubert op de boerderij op den Berg. Zijn vrouw Drika Willems werd geboren te St.Hubert op 01-01-1914. Zij overleed op 31-10-1995. Zij trouwden op 18-04-1939. Ze kwamen wonen op de boerderij aan de Hapsedijk 6 op de grens met Wanroij, daar nam Jo de ouderlijke boerderij van zijn vader over.
Ze kregen samen 8 kinderen allemaal jongens. Een zoon moesten ze in 1976 afstaan door een tragisch ongeval.

Ze runden een gemengd bedrijf waar melkvee en fokzeugen de hoofdmoot vormden. Tweemaal werd de boerderij door oorlogsschade getroffen, maar telkens weer opgebouwd. Jo was ook een echte liefhebber van paarden, iets wat is overgeslagen op enkele van zijn zonen.
Voor de agrarische gemeenschap van St. Hubert was Jo actief als bestuurder van de Vee- en Vleescentrale en 14 jaar was hij secretaris van de Werktuigencoöperatie Eendracht. Ook jarenlang beheerder van de machines.
Toen Herman de boerderij overnam bouwde Jo een nieuwe bungalow naast de boerderij, thans bewoond door zoon Huub die ook weer de machines beheert.
In 1979 verhuist de fam. Hendriks naar de Past.Jacobsstraat 53. Bij de ouderenbond K.B.O. was Jo wederom actief als voorzitter. Hun Gouden Bruiloftsfeest vierden ze op 18-04-1989.

Familie P. Nabuurs-Reijnders.
Piet Nabuurs werd geboren in Wanroij op 17-09-1908. Hij is overleden op 04-12-1995. Zijn vrouw Nolda Reijnders werd eveneens geboren in Wanroij op 11-05-1911.
Ze trouwden op 03-05-1939 en kwamen te wonen aan de Dorpsstraat in Wanroij. Samen kregen ze 10 kinderen, 3 jongens en 7 meisjes.
In de oorlogsjaren werd hij benoend tot plaaselijk bureauhouder van de V.V.O., voedsel-voorziening in oorlogstijd. De V.V.O. was een instelling van het Landbouwschap met vergaande bevoegdheden. De meitelling stamt uit die dagen. Het hield onder andere in de volledige registratie van alle paarden, runderen, schapen, varkens en kippen, maar ook de oppervlakte van alle verbouwde gewassen. Het was verantwoordelijk werk waar Piet de juiste balans wist te vinden tussen ambtenaar van een duitse overheid en handelen voor en tussen de mensen. In 1951 verhuisden ze naar de Zandbergseweg 30 in St. Hubert waar ze de boerderij van Hendrik Willems overnamen. Naast vee en varkens speelt ook de tuinbouw een belangrijke rol. Als de meeste kinderen de deur uit zijn verhuizen ze in 1978 naar het nieuwe huis aan de Lange Schoolstraat naast de kwekerij van zoon Jan. Peter blijft samen met Gerrit op de boerderij wonen. Zolang zijn gezichtsvermogen het toeliet was Piet een fanatieke jager. Bij de K.B.O. zongen ze samen vele jaren in het Ouderenkoor. Op 12 mei 1989 vierden ze hun Gouden Bruiloftsfeest.

Familie van de Cruijsen-Wagelmans.
Hent van de Cruijsen werd geboren op 07-02-1914 aan wat nu de v.d.Kruizenweg heet. Nel Wagelmans werd geboren op 22-08-1915 aan wat nu heet de Wagelmanweg. Er zullen weinig echtparen zijn die allebei kunnen zeggen dat in hun eigen dorp een straat naar hen is genoemd. Een aardige bijkomstigheid die het vermelden waard is. Ze trouwden op 9 juli 1941. Ze kregen samen 4 kinderen, 3 jongens en 1 meisje. Lange jaren woonden ze aan de Kievitdwarsweg 1, te St.Hubert.

Voor brood op de plank werkte Hent jarenlang bij Houtbedrijf van Hout in Mill. De tuin, een van de grootste hobby’s van Hent zorgde altijd voor volop groenten.
Na zijn werkzaam leven verhuisden ze in 1972 samen naar de toen net nieuwgebouwde ouderenwoning aan de Jachthoornstraat 11. Van hieruit hebben ze samen heel wat kilometers gefietst. Bij de K.B.O. hebben ze heel wat uurtjes gekaart, gebiljart en gefietst. Voor de K.B.O. heeft Hent vele fietstochtjes opgesteld. Bij de buurtschap ‘t Jachtven deden ze samen mee aan de meeste activiteiten. Ook bij de vroegere voetbalclub Zwart Geel was Hent een aantal jaren actief als bestuurslid.
Hun Gouden Bruiloft vierden ze in 1991 met kinderen en kleinkinderen. In december 2000 verhuisden ze naar Verzorgingshuis Aldenhorst.

Familie van Haren-Willems.
Koos van Haren werd geboren in Vianen op 24-07-1917. Hij bracht zijn jeugd door op een van de boerderijen van het landgoed Ossenbroek in Beers. Hij overleed op 06-11-1998.
Toos Willems werd geboren in St. Hubert op 09-08-1916 als dochter van Gonnekes Wim. Dit om de verschillende Willems-families van elkaar te onderscheiden.
Ze trouwden op 01-05-1945 en pachtten een boerderijtje in Mill. In 1948 keerden ze terug naar St. Hubert waar ze de ouderlijke boerderij van Toos betrokken.
Ze kregen samen 8 kinderen, 5 zonen en 3 dochters. Als boer was Koos een van de “vroege vogels” onder de boeren van St. Hubert. Als paardenkenner was hij jaren bestuurslid en schatter van de Onderlinge Paardenfonds. Ook was hij een aantal jaren bestuurslid van Werktuigencoöperatie “Eendracht”.
In 1980 stopten ze met boeren maar bleven ze op de boerderij wonen. De stal werd later door zoon Jan verbouwd tot woonhuis. Samen genoten ze van fietsen, van de natuur en van de dikke koeien van Wim. Toos als echte St. Hubertse blijft graag op de hoogte van het wel en wee van het hele dorp.
Op 1 mei 1995 vieren ze hun Gouden Bruiloft met hun 8 kinderen en 19 kleinkinderen.

Familie Gerrits-van Tienen.
Thij Gerrits werd geboren in St. Hubert op 10-02-1910. Hij overleed op 03-08-1999.
Dora van Tienen werd geboren in St.Hubert op 05-05-1917. Ze trouwden op 22-05-46. Samen krijgen ze 5 kinderen, 4 jongens en 1 meisje. Samen met broer Grad en zus Dina Gerrits boeren ze op de ouderlijke boerderij. Melkvee en pootaardappelen zijn de voornaamste inkomensbronnen.
Bij de familie Gerrits was werken alleen niet zaligmakend. Sport en ontspanning hoorden er ook bij. Zowel vader Thij (Zwart Geel) en de zoons bij Sportclub St.Hubert waren fervente voetballers.
Moeder zong als meisje bij dameskoor Dorpsstemmen, later in het gemengd Kerkkoor, weer later in het Ouderenkoor.
Ook zich inzetten voor de gemeenschap hoorde erbij. Thij was lange jaren voorzitter van de Onderlinge Veeverzekering. Hij ontving hiervoor en voor zijn inzet als bestuurder van de Rabobank een koninklijke onderscheiding als Lid van de Orde van Oranje Nassau in goud. Thij was een van de initiatiefnemers bij de oprichting van de Carnavalsvereniging De Bokken.
Omdat men geen opvolger had werd in 1976 de grond verkocht, de oude boerderij gesloopt en een mooie bungalow gebouwd en samen hebben ze nog heel wat jaartjes kunnen genieten. Op 23-05-1996 vieren ze samen hun Gouden Bruiloftsfeest.

Gouden Bruidspaar Jilesen-Janssen.
Frans Jilesen werd geboren in Katwijk op 26-12-1914. Frans overleed op 20-01-2005.
Zijn vrouw Anna Janssen werd geboren in Escharen op 23-12-1916. Ze trouwden op 07-05-1946 en kwamen te wonen op een oude boerderij aan de Weth. Lindersstraat in Wilbertoord. Na 6 jaar verhuisden ze naar de boerderij aan de Noordstraat in Wilbertoord. Van de 8 kinderen kwamen er 2 op jeugdige leeftijd te overlijden.
De boerderij groeide uit tot een flink bedrijf met melkvee als hoofdtak en varkensfokbedrijf als belangrijke neventak. Het oude woonhuis werd vervangen door een nieuwe woning.
Frans was een gezond kritisch lid van boerenbond en coöperaties. Zoon Theo heeft het bedrijf overgenomen en verder uitgebreid. Dochter Miep getrouwd met Ad Kuppen woont naast de boerderij met een varkensfok- en akkerbouwbedrijf.
Na de overname door de zoon komt de fam. Jilesen naar St. Hubert waar ze een huis aan de Korenbloemstraat hebben gekocht. Daar beleven ze hun Gouden Bruiloft.
In de grote tuin zorgt Frans voor groente voor bijna de hele familie. Ze zijn beiden lid van de K.B.O. Mevr. Jilesen is nog steeds actief bij de handwerkclub waar haar werkstukjes van bijzondere kwaliteit en vorm zijn. Tot voor kort zong zij mee in het ouderenkoor. Ze doen het nu ondertussen wat kalmer aan.
Hun Gouden Bruiloftsfeest vierden ze op 07-05-1996.

Familie Jacobs-Bus
Piet Jacobs werd geboren in Overloon op 21-06-1926.
Zijn vrouw An Bus werd geboren te Wanroij op 11-12-1924. Zij trouwden op 25-09-1947 en kwamen te wonen aan de Peter Ebbenweg 40 waar ze konden genieten van de vrijheid om hen heen.
4 Jaar later verhuisden ze naar Peter Ebbenweg 40a. Zij kregen samen 3 jongens waarvan ze er een op jeugdige leeftijd moesten afstaan ten gevolge van een verkeersongeluk.
Na zijn trouwen ging Piet werken op de boerderij bij Jan de Wit. Ook werkte hij bij de Heide-mij. en de wegenbouw. Later ging hij werken bij het Mininisterie van Defensie bij het onderhoud van het materieel.
Van de Peter Ebbenweg verhuizen ze naar de Hapseweg 25. Dit huis werd eerder bewoond door Grad Jacobs de vader van Piet die de tweede echtgenoot was van Kaatje Arts v. Tienen.
De familie Jacobs-Bus slopen het oude huis en bouwen er een nieuwe bungalow. Hier in het Broek heeft Piet de ruimte voor zijn grote hobby paarden. Deze hobby kunnen we vandaag nog terugzien in de woonkamer in de ouderenwoning aan de Jachthoornstraat 5 waar ze thans wonen. De kamer is behangen met prachtig met koper beslagen tuigleer. Hamen, zadels, hoofdstellen etc. Piet kan zich de laatste jaren wat moeilijk verplaatsen. Heup-
operaties hebben niet het gewenste resultaat geleverd. An vindt nog ontspanning bij de vele activiteiten van de K.B.O. Hun Gouden Bruiloftsfeest mochten ze vieren op 26-09-1997.

Familie W.van Tienen-van den Elzen.
Wim van Tienen werd geboren in St. Hubert op 15-09-1915. Drika van den Elzen werd geboren te Mill op 26-02-1914.
Ze trouwden op 12-05-1948 en namen het timmerbedrijf van vader Willibrordus van Tienen over. (Beter bekend als de kleinen Bert).
Ze kregen 2 zoons Wiel en Gerard die nu samen het bedrijf voortzetten onder de naam, Bouwbedrijf Gebr.van Tienen.
De oude werkplaats is vervangen door een nieuwe die alweer te klein is. Waar de oude werkplaats stond, staat nu het woonhuis van Wiel. Wim van Tienen is bekend als een fijne vakman.
Wim heeft twee grote hobby’s. Dat was de Fanfare Ons Genoegen en dat is nog steeds het Gilde St.Barbara. Uren kan Wim vertellen over het wel en wee van het Gilde waarvan hij ruim 70 jaren lid is. Afgelopen herfst is hij hiervoor uitbundig gehuldigd. Bijzonder trots is hij op de mooie nieuwe uniformen van het Gilde. De vogel voor het koningsschieten wordt steeds door Wim gemaakt.
80 actief is geweest.
Ze wonen nog steeds in de woning bij het bedrijf waar Wim tot in de Beiden zijn al meer dan 25 jaar lid van de K.O.B.
De familiefoto is genomen bij het 40-jarig huwelijk. Hun Gouden Bruiloft hebben ze in 1998 in besloten kring gevierd met hun kinderen en 5 kleinkinderen.

Familie Albers-Jilesen.
Jos Albers werd geboren te St.Hubert op 19-03-1923. Zijn vrouw Tina Jilesen werd geboren te Cuijk op 04-01-1922.
Zij trouwen op 18-05-1949 en komen wonen op de ouderlijke boerderij van de familie Albers aan de Wanroijseweg 64. Daar runnen ze een gemengd bedrijf met melkvee als hoofdmoot.
Zij krijgen samen 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Omdat er geen opvolger in het vooruitzicht is, en mede om gezondheidsredenen verkoopt men de boerderij. Jos vindt dan nog een aantal jaren werk bij Recreatieoord De Bergen in Wanroij. Samen met schoonzoon Jac. Henst bouwen ze een ruime dubbele woning op een mooie plek aan de St. Hubertse Binnenweg. Jos en Tina komen wonen op de hoek op nr.56.
Na zijn pensionering kunnen ze samen genieten. Vaak rijden ze er samen op uit. Dit betekent wel dat de rolstoel altijd mee moet. Een van de hobby’s van Jos zijn zeker de paarden die aan de Witweg een onderkomen hebben. Elke dag loopt of fietst Jos daar na toe. Voor Tina is kaarten een grote hobby met tussendoor gezellig buurten. Bij de K.O.B. zijn ze beiden actief. Samen koersballen. Jos stoot graag een balletje biljart. Hij is tevens 6 jaren secretaris geweest van de K.O.B. Voor veel activiteiten was hij de
verantwoordelijke. Ook verslaggeving is door hem goed op poten gezet. Hun Gouden Bruiloftsfeest mochten ze vieren op 18-05-1999.

Familie Peters-Minten.
Jan Peters werd geboren in het Hatert op 26-11-1919. Op 4-jarige leeftijd komt hij naar St. Hubert. Zijn vrouw Bertha Minten werd geboren in Wanroij op 22-11-1924. Zij trouwen op 10-05-1949 en komen inwonen in het huis waar nu Lin Abels woont. 3 Jaar later verhuizen ze naar de Wethouder Lemmenstraat 7. Zij krijgen samen 5 kinderen, 1 zoon en 4 dochters. Sjaak overlijdt aan de gevolgen van een verkeersongeval.

Jan gaat o.a. werken bij de Heide-mij, wegenbouw, Homburg en later 22,5 jaar bij de Nettenbouw. Het oude huis dat ze van Marte van Tienen gekocht hebben wordt gesloopt en vervangen door het nieuwe huis waar ze tot heden zijn blijven wonen.
Sinds Jan niet meer hoeft te werken vanaf 1979, heeft hij zich kunnen uitleven in zijn grote tuin die er steeds verzorgd bij ligt. Groenten voor de hele familie en een grote bloemenpracht, met variatie aan fuchsia’s waar menigeen jaloers op zou kunnen worden. De verzorging van de bloemen is de taak van Bertha.

Een andere hobby die ze jarenlang gedaan hebben is het samen fietsen met de tandem waarbij ze samen genieten van de natuur in een groot gedeelte van het Land van Cuijk. Jan is een echte buitenmens en ondanks dat het lopen moeilijker gaat is het heel gewoon om hem in Mill tegen te komen. Hun Gouden Bruiloftsfeest mochten ze vieren op 10 mei 1999.

Familie Verlinden

Reacties zijn gesloten.