• <<< Terug

Roof van de Sint Hubertse kerkklokken

In het kunstwerk van ‘80 jaar Bevrijding Sint Hubert’ worden naast de honderden bewerkte glasplaatjes, ook audiofragmenten verwerkt over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Sint Hubert is gebeurd. Dat doen we middels QR Codes. Graag willen we deze fragmenten al aan jullie laten horen. Om de paar weken…

Verder lezen…

openstelling telefoonkantoor St. Hubert

Onderwerp: openstelling telefoonkantoor St. Hubert Aan: de Telefoondistrict van de P.T.T. Mill 12 juni 1951 Blijkens de thans geldende telefoongids is het telefoonkantoor te St. Hubert dagelijks geopend van 8½ – 12½ uur, en van 14 – 16½ uur en van 18 – 19½ uur. Op Zon- en feestdagen is…

Verder lezen…

Missie-uitvoering

Missie-uitvoering De Missie-uitvoering, welke Zondagmiddag en Zondagavond gegeven werd door de schoolkinderen onder leiding van den heer J. Jongen, met medewerking van de fanfare „Ons Genoegen” mag schitterend geslaagd heeten. Beide keeren was de zaal stampvol. Het achttal zangnummers dat uitgevoerd werd, was tot in de puntjes verzorgd. Doch ook…

Verder lezen…

Wie herkent deze foto?

We hebben bij Heemschut Sint Huybert een foto ontvangen waarvan we niet weten wie erop staat of waar deze genomen is.Mocht u over de juiste informatie beschikken dan horen we dat graag. U kunt uw reactie sturen naar info@heemschutsinthuybert.nl. Heemschut Sint Huybert

Verder lezen…

Stoken en koken.

Probeer je eens voor te stellen dat er met het koude weer, één dag geen gas, water en elektriciteit was. Onze cv-ketel zou niet branden, het gasfornuis weigerde zijn dienst. De waterkraan stond droog. We konden niet douchen. Al onze elektrische apparaten stonden stil. Geen radio en TV, de wasmachine,…

Verder lezen…

Groot gedeelte Wilbertoord hoorde vroeger bij Sint Hubert

Wat de meesten van ons niet meer weten is, dat een groot gedeelte van Wilbertoord vroeger bij Sint Hubert hoorde. Het betreft het gebied wat vroeger hoorde bij de Sint Hubertse Peel, de Barendonkse Peel en de Ammanspeel. Dit zijn de benamingen op de kadastrale kaart van 1866. Maar dit…

Verder lezen…

Stichting Heemschut Sint Huybert presenteert vernieuwde website

Sint Hubert – Stichting Heemschut Sint Huybert, opgericht in 1996, heeft haar website een frisse en informatieve update gegeven. Met als doel het bevorderen van de kennis over het unieke karakter van Sint Hubert, zijn inwoners, geschiedenis en traditionele gebruiken, biedt de vernieuwde website een schat aan informatie. Op heemschutsinthuybert.nl kunnen bezoekers…

Verder lezen…

Schoon Priesterfeest te St. Hubert

Somber en triest lekte gisteren ook In St. Hubert een gestage regen uit ‘n loodgrijze lucht, maar in het kleine, eenvoudige kerkje, waar Pastoor Brekelmans om 10 uur een solemnele H.-Mis opdroeg ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest, was daar niet veel van te merken. De feestelijke, rode kazuifels van…

Verder lezen…

Benoeming pastoor Brok

Reeds eerder meldden wij het nieuws van de benoeming van pastoor Brok te St. Hubert. Verdere gegevens ontbraken toen. Nader vernemen wij, dat Pastoor Brok, tot dusverre pastoor te Deest, geboren werd te Drunen op 30 Jan. 1894. Na zijn studies voltooid te hebben werd hij 14 Juni 1919 priester…

Verder lezen…

Priester

                  Persoon: Pater Theodorus  Vloet Geboren: te St.Hubert 19 januari 1894 Overl: te Valkenburg- Houthem 23 februari 1988 Priester gewijd op 2 juni 1928 Bijna 50 jaar priester in Mozambique   Hartelijke ontvangst Pater Vloet in St Hubert „Geef ons “meer priesters”,…

Verder lezen…

H. Cecilla

St. Hubert, 14 Nov. Woensdag en Donderdag vierde bet zangkoor, als alle jaren het feest van de H. Cecilla. Dit jaar echter werd het meer feestelijk gevierd. De heer P. Willems, oud hoofd der School en organist, vierde hier voor de zestigste maal dit feest mee, zeker eene zeldzame gebeurtenis,…

Verder lezen…

Broeksteenenhuisje

St. Hubert, Toeristen en oudheidkundigen laten tegenwoordig weinig onbezocht, alleen het zoogenaamde “Broeksteenenhuisje” te St. Hubert schijnt vergeten te worden. Dit rondvormig in ijzererts opgetrokken gebouwtje staat op ongeveer 10 minuten afstand van den weg naar Haps en schijnt eeuwen oud te zijn,waarvoor het vroeger bestemd is geweest, daar zullen…

Verder lezen…

Eierbond

ST. HUBERT. Donderdag 23 Jan. werd in de zaal van den heer J. v. d. Steijn de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van den Eierbond. Nadat de voorzitter de vergadering met den christelijken groet heeft geopend leest de secretaris de notulen voor der vorige algemeene vergadering, welke worden goedgekeurd. Hierna wordt…

Verder lezen…

Kabouterspel, Missie-uitvoering

De Missie-uitvoering, welke Zondagmiddag en Zondagavond gegeven werd door de schoolkinderen onder leiding van den heer J. Jongen, met medewerking van de fanfare „Ons Genoegen” mag schitterend geslaagd heeten. Beide keeren was de zaal stampvol. Het achttal zangnummers dat uitgevoerd werd, was tot in de puntjes verzorgd. Doch ook de…

Verder lezen…

Pastoor Brekelmans

                  Persoon: Pastoor Brekelmans Geboren:te Oirschot 11 april 1897 Overl: te St. Hubert 26 oktober 1949 Priestergewijd op 26 mei 1923 . Kapelaan in Mierlo-hout , Uden , Tilburg Pastoor vanaf 1934 in St. Hubert   Pastoor W. Brekelmans, bij zijn terugkeer…

Verder lezen…

St.Hubert, uitvaart pastoor Baselmans.

Donderdagmorgen om 10 uur had de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van onze geliefde pastoor Baselmans, die zondagavond zacht en kalm in den Heer is ontslapen. Een lange lijkstoet bestaande uit een 20-tal heren geestelijken familieleden en enige notabelen uit de gemeente volgden de lijkbaar naar de kerk. De hoogeerw.heer…

Verder lezen…

Bijzondere inwoner

Persoon: Pastoor Janus  Jacobs Geboren: te Middelbeers 21 december Overl: te St. Hubert 23 januari 1942 Priester gewijd op 8 juni 1895. Assistent te Maren. Kapelaan in Balgoy, Keent, Bladel. Pastoor vanaf 1914 in St. Hubert     Pastoor Jacobs overleden Heden Vrijdagmorgen is te St.Hubert in den ouderdom van…

Verder lezen…

Bewaarschool

            Nu veel kinderen ongeveer 7 jaar moeten zijn, alvorens ze de lagere school kunnen bezoeken, hebben de ouders het initiatief genomen tot oprichting van een bewaarschool, temeer nog, nu een lokaal der bestaande school met ingang van 1 april vrijkomt. We hopen maar dat…

Verder lezen…