• <<< Terug

Pastoor Brekelmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoon: Pastoor Brekelmans

Geboren:te Oirschot 11 april 1897

Overl: te St. Hubert 26 oktober 1949

Priestergewijd op 26 mei 1923 . Kapelaan in Mierlo-hout , Uden , Tilburg

Pastoor vanaf 1934 in St. Hubert

 

Pastoor W. Brekelmans, bij zijn terugkeer uit het ziekenhuis plotseling overleden.

Woensdagavond ging plotseling de schokkende tijding door het dorp: Pastoor Brekelmans is overleden. Het was bijna niet te geloven.

Wel kampte de pastoor met ziekte, maar de berichten van de laatste tijd waren zeer hoopgevend en na een tweede verblijf van ongeveer een half jaar in het ziekenhuis te Veghel keerde de pastoor Woensdagavond – hersteld naar men meende – naar zijn pastorie terug.

Nauwelijks had de pastoor zijn huis betreden of hij zakte bewusteloos in elkaar. De Z.E. heer Verkuylen O.S.C, diende hem nog het H.Oliesel toe, waarna de parochieherder zacht en kalm overleed. De Z.E. Heer Brekelmans werd geboren in 1897 en in 1923 priester gewijd. Hij was sinds 7 jaren als pastoor hier werkzaam en vierde vorig jaar onder grote blijken van belangstelling zijn zilveren priesterfeest.
De hele parochie treurt om zijn vroegtijdig heengaan. Pastoor Brekelmans moge reeds het eeuwig loon ontvangen hebben voor zijn ijveren in ‘s Heren Wijngaard.

28.10.1949

Bron: Graafsche courant

In memoriam pastoor Brekelmans

Reeds namen wij in onze editie van Vrijdag j.l, het tragische bericht op, dat de geliefde parochieherder van St. Hubert, pastoor Brekelmans, kort na zijn terugkeer uit het ziekenhuis te Veghel in zijn woning is overleden.

Het was ons toen niet mogelijk een schets te geven van hét leven van deze sympathieke figuur, die nog maar zo kort geleden onder grote belangstelling van zijn parochianen het zilveren priesterfeest vierde.

Wilhelmus Hendricus Brekelmans werd op 12 April 1897 te Oirschot geboren. Na voltooiing van zijn studies ontving hij op 26 Mei 1923 de priesterwijding en kort daarop Werd hij als kapelaan te MierloHout benoemd.
Lang is hij daar niet gebleven, want reeds op 9 December 1927 werd hij naar Uden overgeplaatst. Vandaar Vertrok hij op 10 Augustus 1934 naar Horselt bij Tilburg. Deze laatste plaats heeft hem altijd na aan het hart gelegen en na zijn benoeming te St. Hubert 0p 6 Februari 1942 haalde hij in zijn gesprekken nog vele herinneringen aan Horselt op.

Nauwelijks 8 jaren heeft Pastoor Brekelmans als pacochieherder zijn beste krachten kunnen wijden aan het wel en wee van zijn mensen, maar wat hij in deze korte periode heeft gedaan, deed hij opgewekt en met veel vreugde.

Al spoedig voerde hij bij de H.H. Missen de volkszang in en de Sacramentsprocessie, die geheel nieuw moest worden opgebouwd, is reeds op een hoog peil gebracht. Voor de diverse verenigingen was Pastoor Brekelmans als Geestelijk Adviseur een krachtige steun en ook hier zal men hem erg missen. Ook was Pastoor Brekelmans een ware kindervriend, hetgeen wel zeer duidelijk tot uiting kwam toen hij het vorige jaar zijn zilveren priesterfeest vierde. De parochianen van St. Hubert zijn wel zeer diep getroffen door dit plotseling heengaan.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op Zaterdag 29 October a.s. om 10 uur. Hij ruste in vrede.

29.10.1949

Bron: Graafsche courant

Reacties zijn gesloten.