• <<< Terug

Bericht van de Varkensfokvereenging

Het is onze Varkensfokvereeniging gelukt in bet bezit te komen van een prima fokbeer, en wel door aankoop van een stamboekbeer van den heer G. Jans te Langenboom.
Hij is opgenomen in ‘t Noord-Brabantsch Varkensstamboek onder no. A 400. Dat het een belangrijke aanwinst voor de fokkerij is, moge blijken uit de hooge prijzen, welke hij op de verschillende fokdagen behaalde, waarvan we noemen:
1e prijs Fokdag Mill 1931, 2e pr. Centrale Fokdag ‘s Bosch 1931, Ie pr. Fokdag Mill 1932, 2e pr. Tentoonstelling St. Anthonis 1932.
Bovendien heeft bij na een jaar dienst, getoond dat zijne goede eigenschappen uitstekend op zijn nakomelingen overgaan. We mogen dus onze Fokvereeniging wel feliciteeren met dit uitnemende fokdier.

03.12.1932

Bron: Boxmeersch weekblad

Reacties zijn gesloten.