• <<< Terug

Bijzondere inwoner

Persoon: Pastoor Janus  Jacobs

Geboren: te Middelbeers 21 december

Overl: te St. Hubert 23 januari 1942

Priester gewijd op 8 juni 1895. Assistent te Maren. Kapelaan in Balgoy, Keent, Bladel.

Pastoor vanaf 1914 in St. Hubert

 

 

Pastoor Jacobs overleden

Heden Vrijdagmorgen is te St.Hubert in den ouderdom van 73 jaren overleden de Herder dezer Parochie, de ZeerEerw. heer A. A. Jacobs. Na een vrij langdurige ziekte is hij kalm en zacht heengegaan van zijn kudde, waarover hij meer dan 27 jaren den herdersstaf heeft gezwaaid en die hij heeft onderwezen en geleid als een echte vader.

De Parochie St. Hubert verliest veel in dezen nobelen man, die meer was dan priester; tot wien men zich wendde bij elke gelegenheid en vooral in nood. Hij was een echte vriend der armen en van hem is bekend dat hij alles wegschonk wanneer hij wist dat er nood te lenigen viel. Zijn parochianen heeft hij allen tot vriend gemaakt en zij hingen als het ware aan hem. Hoezeer de Pastoor bemind was kwam vooral tot uiting bij de jubileums welke hij hier mocht vieren.
Veel dank zijn de Parochianen aan dezen Herder verschuldigd en zij zullen dien thans zeker uiten door een hartelijk en vurig gebed voor de rust zijner ziel.

24.01.1942

Bron: Boxmeersch weekblad

 

Reacties zijn gesloten.