• <<< Terug

Geweldig feest bij jarige KVO te St. Hubert

Het 40-jarig jubileum van de K.V.0. St.Hubert hoeft zich ontladen in een geweldig feest een grootse gebeurtenis voor deze vereniging. Om half elf was er een eucharistieviering in het zo mooie kerkje van St.Hubert opgedragen door Pastoor Th.v.d.Linden en mede verzorgd door de leden. Om 11.15 uur was er een feestelijke bijeenkomst in zaal “De Molenhoek”. In haar welkomswoord heette de voorzitster, mevrouw Vloet, alle gasten van harte welkom en liet zij in het kort de geschiedenis van de K.V.O.St.Hubert de revue passeren.
Onder de genodigden waren o.m. aanwezig: pastoor Th.v.d.Linden, geestelijk adviseur-Pater Vloet, de enigste St.Huberise missionaris-Mevrouw van Berckel, echtgenote van de burgemeester van de gemeente Mill en St. Hubert-Mevrouw Roosen voorzitster van het centraal bestuur van de K.V.O.- Mevrouw v.d.Broek Lamers, uit Wanroy(zei was de eerste voorzitster van de K.V.O.in St.Hubert. En verder de kring voorzitster en afgevaardigden van de N.C.B, en de Rabobank.
Het liep al aardig tegen de middag toen, nadat vele sprekers en spreeksters aan het woord waren geweest om de K.V.O. te feliciteren, de 9 dames werden gehuldigd die 40 jaar lid waren van de K.V.O. Dat warem de dames: Daverveld-Arts v.v.Zanden, v.Elst-v.d.Hei, P.Graat, Gerrits-van Tienen, Martens-van Kempen, v.d.Oever-Lange, Vloet-Vlinders, M.Verbruggen en mevrouw Wientjens-Willems. Daarna volgde nog een dankwoord van de voorzitster voor de vele gelukwensen en giften. Om half zeven volgde een bijzonder druk bezochtte receptie in het gemeenschapshuis”De Jachthoorn”. Waarna een geweldige feestavond volgde waarvan het eerste gedeelte verzorgd werd door de eigen leden. Een gezellig muziekje zorgde voor de sfeer en voor de mogelijkheid een dansje te maken. Ruim 200 personen namen aan deze feestavond deel. Tot slot dankte de voorzitster allen die eraan meegewerkt hadden deze dag te doen slagen en als bijzondere geste overhandigde zij alle medewerksters een roos als symbolisch geschenk.

Reacties zijn gesloten.