• <<< Terug

Hartelijk bewogen afscheid van pastoor Brok te St. Hubert

Televisietoestel geschenk van de parochiegemeenschap
ST. HUBERT, 1 oktober- De zon zetten het landelijke St. Hubert gisteren in
Een warme herfstgloed. Op deze dag nam de beminde de parochieherder,  pastoor
TH. Brok, afscheid van zijn parochianen. Honderden verdrongen zich in de zaal  van het ontspanningsgebouw om voor de laatste maal van hun warme sympathie voor de pastoor,die tien jaar lang  hun geestelijke leidsman was,te getuigen.
Het was een sobere bijeenkomst, die door de hartelijkheid en eenvoud allen, die aanwezig waren, diep onttoerde. Meester Gilsing leidde de bijeenkomst op uitstekende wijze. Hij wees de aanwezigen tevoren op de zware beslissing van pastoor Brok. „Hij heeft die na rijp overleg en diep beraad genomen. Hij was de enige, die de beslissing kón nemen.” Daarna betrad pastoor Brok de zaal vergezeld van burgemeester Hoffmans en diens echtgenote. „U hebt altijd in stilte gewerkt. U zoudt ook in stilte van ons zijn weggegaan. Maar wij zijn blij, dat U ons in de gelegenheid hebt gesteld afscheid van U te nemen”, aldus de heer Gilsing. Kerkmeester Veldpaus herinnerde er aan, dat het kerkbestuur steeds prettig met de pastoor had samengewerkt. „Wij wensen U een zo spoedig mogelijk algeheel herstel toe, opdat U lang kunt genieten van Uw rust.”
VRIEND
De burgemeester van Mill en St. Hubert, de heer G. Hoffmans, stelde er prijs op in het bijzij van de parochianen van St. Hubert afscheid te kunnen nemen van pastoor Brok. „In het jaar, dat ik U mocht kennen is er een vriendschapsband    gegroeid. Daarom zeg ik ook als vriend, dat het ons spijt, dat U heengaat.” Ook   de  burgemeester wenste pastoor Brok een blijde levensavond toe.
Namens de culturele  kring, die alle verenigingen van St. Hubert overkoepelt en ook namens de gehele parochiegemeenschap van het kerkdorp, voerde de heer Gilsing het woord. „Reeds bij uw veertigjarig priesterfeest is gebleken hoe St. Hubert u waardeert. Uw kamer stond toen vol bloemen. En dankbaar waren wij allen voor de krentemik, die u elk gezin stuurde. Bij  alles wat u deed stond steeds het geestelijke en materiële belang van de bevolking U voor ogen. Ook bij de beslissing uw emeritaat aan te vragen stond het belang van de parochianen voorop.” De heer Gilsing richtte zich ook tot de huishoudster van de pastoor, mej. Jeanne. „Wij hopen, dat u nog lang voor de pastoor zult zorgen.” Als blijk van dank bood de heer Gilsing pastoor Brok een televisietoestel aan, dat compleet met antenne en tafel in Vught, waar de pastoor gaat rusten, zal worden geïnstalleerd. Bovendien werd een jaar kijkgeld aangeboden.’
„GROTE INDRUK”
Ontroerd en met bewogen stem dankte pastoor Brok. „Wat hier gesproken is heeft grote indruk op mij gemaakt. Het is jammer, dat we kort moeten zijn en dat we nog niet; eens de film kunnen afdraaien van St. Hubert om u te danken voor alles wat de parochianen van St. Hubert hebben gedaan. Scheiden valt moeilijk. Op dit ogenblik weet ik welke band er tussen ons heeft bestaan.” In dankbaarheid aanvaardde pastoor Brok het geschenk van de parochiegemeenschap. „Ik hoop dat ik de culturele kring van St. Hubert nog eens op de televisie zal zien.” Met een warme handdruk namen allen dan persoonlijk afscheid van de pastoor.

Reacties zijn gesloten.