• <<< Terug

Kerkverfraaiing


 

 

 

 

 

 

Deze week werden in onze kerk weer twee nieuwe gebrandschilderde ramen geplaatst, waarvan het eene voorstelt de verschijning van den Goddelijken Zaligmaker aan de Gelukzalige Margaretha Maria Alacoque, terwijl Hij haar toont zijn van liefde vlammend Hart, terwijl het tweede ‘ raam, voorstelt. de H. Koningin Elisabeth.

06.06.1931

Bron: Echo


Verfraaiing kerkinterieur.

Voor eenige jaren is onze oude communiebank, dateerende uit het jaar 1847 zijnde een geschenk van den heer Henricus Storme, door een nieuwe marmeren vervangen. Toen wist men voor de oude nog geen bestemming. Deze week echter heeft dit mooi meubelstuk weer een plaats in onze kerk herkregen. Ze is n.l. geplaatst als balustrade op het zangkoor. De firma E. Werten uit Guijk, die de uitvoerder van dit werk is, heeft er een tweetal nieuwe vakken bijgemaakt, welke volkomen bij het oude stuk passen, zoodat de nieuwe balustrade een waar sieraad voor onze kerk uitmaakt.
Als eene bijzonderheid kunnen we hierbij vermelden, dat de maker dezer communiebank, welke geheel uit eikenhout bestaat en in kunstig steekwerk is uitgevoerd, was de heer Jozef Werten, de grootvader van den heer E. Werten uit Cuijk, die thans de communiebank gerestaureerd heeft, terwijl genoemde Jozef Werten de schoonzoon was van den schenker, en alzoo de heer Storme de overgrootvader was van Werten te Cuijk.
Ook het klankbord van den preekstoel dat nog steeds in onze nieuwe kerk niet gesteld was, is nu weer geplaatst. Deze preekstoel is eveneens steekwerk uit eikenhout en ook een product van den ouden heer Werten.

10.11.1934

Bron: Echo

Reacties zijn gesloten.