• <<< Terug

Oud-Sinthubertenaar Jan Selten overleden

Johannes Bernardus (Jan) Selten werd geboren in Sint Hubert op 22 januari 1915. Zijn vader was Willem Selten en zijn moeder Bertha Linders. Jan had een jongere broer, kapper Koos Selten, en een jongere zus Anna die op bijna 3-jarige leeftijd overleed aan difterie.

Toen hij de lagere school had voltooid, vond zijn moeder dat onderwijzer wel iets voor Jan was. Door de “meister” werd dit idee weggewuifd. Aanvankelijk ging hij de boer op om manden te verkopen die door zijn vader werden gemaakt. Ook stond hij met zijn vader op de kermissen met de snoepkraam. In 1937 was hij koning van het Gilde Sint Barbara.

Later kwam hij terecht in de handel van kranten en rookartikelen. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, sloeg hij nog net op tijd een flinke partij sigaren in die werden bewaard op de zolder van de beugelbaan die naast het huis stond. Al snel waren de sigaren die eerst 8-10 cent kostten een gulden waard. De sigaren werden ook een uitstekend ruilmiddel. Hier werd goed gebruik van gemaakt.

Na het volgen van een boekhoudcursus werkte hij een aantal jaren bij grossier Verhoeven in Haps. In 1945 dacht hij erover om naar, toen nog Nederlands Oost-Indië te gaan. Met de fiets terugkomend uit Eindhoven waar hij gekeurd was, veranderden de plannen. Van een oom hoorde hij hoe er ergens een boekhouder gevraagd werd. Hij solliciteerde en werd aangenomen bij het ministerie van Boerderij en Wederopbouw. Deze hield kantoor in Bergen, Noord-Limburg. In deze omgeving waren nagenoeg alle boerderijen door de oorlog verwoest. Hij ging daar ook in de kost. In 1946 leerde hij daar de in Leeuwarden geboren Annie Ponjee kennen. Zij woont en werkt daarbij haar familie. Woningen waren in die tijd zeer schaars. Annie weet bij een boer een kippenhok te regelen. Jan maakt dit bewoonbaar (echter geen elektra, gas, water of sanitair). In 1947 wordt er getrouwd. In 1948 wordt Wiel geboren. Korte tijd later verhuizen ze naar Roermond waar in 1951 zoon Ton wordt geboren. In 1954 verhuizen ze naar Maastricht waar in 1955 zoon Hans wordt geboren. Zijn hobby’s waren tuinieren en het kweken van stamrozen. Eerst in Sint Hubert, maar later ook in Valkenburg-Houten onderhield hij contacten met oud-missionaris pater Vloet.

Waarom we hem speciaal voor het voetlicht willen brengen, was zijn hobby in de fotografie. Al in de jaren dertig voor de Tweede Wereldoorlog beschikte Jan over een fotocamera. Als eerste of een van de eersten in Sint Hubert. Zijn foto’s ontwikkelde hij graag zelf. Van veel foto’s die toen door hem zijn gemaakt, beschikt Heemschut Sint Huybert nu over kopieën.

Toon Linders zocht hem destijds meerdere malen op in Maastricht. Jan overleed op 8 november 2011, 96 jaar oud. Door mensen die hem gekend hebben wordt hij “een markante man” genoemd. Met dank aan Wiel Selten voor de informatie.

Reacties zijn gesloten.