• <<< Terug

Oude plaatjes uit Sint Hubert

Zondag 24 november was de presentatie van het eerste fotoboek van Sint Hubert. Veel Sint Hubertenaren, maar ook velen van buiten Sint Hubert waren aanwezig om dit boek te ontvangen.

Voorzitter Martien Strijbosch heette iedereen van harte welkom, speciaal de genodigden. Hij zei trots te zijn dit mooie boek te mogen presenteren. Als eerste mocht John Verbruggen een boek in ontvangst nemen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de samenstelling en de kwaliteit van het boek. Pastor Ad Bogers kreeg een boek voor zijn grote bijdrage aan de geschiedenis van Sint Hubert, met zijn boek “Hanengekraai”. Rinie Cornelissen, fotograaf van sthubert.nu, moest de camera even afstaan aan Ed Derks. Hij kreeg een boek voor het vastleggen van veel activiteiten in Sint Hubert. Heemschut krijgt van hem elk jaar een schijfje met alle foto’s van het afgelopen jaar. Zijn compagnon van sthubert.nu, Harrie de Wit, kreeg een boek voor alle publicaties van en over Sint Hubert. Wethouder Jos van den Boogaart, die de gemeente Mill en Sint Hubert vertegenwoordigde, mocht ook een boek in ontvangst nemen. Heemschut is dankbaar voor de bescheiden subsidie die we goed kunnen gebruiken.

Hierna begon de run om snel een boek te bemachtigen. Goed dat men de lijsten met bestelde boeken op ABC had samengesteld. Aan een zestal tafels kon men de boeken afhalen en vrij snel was de ergste drukte voorbij. Ook van eerdere uitgaven waren nog een aantal boeken beschikbaar en ook hiervoor was belangstelling.

Enkele mensen van buiten Sint Hubert spraken hun waardering uit, niet alleen voor het mooie boek, maar vooral ook voor onze presentatie van ons werk als Heemschut Sint Huybert naar de inwoners van Sint Hubert en daarbuiten. In 2013 de gedenksteen voor de gevallenen en het fotoboek. Ook de artikelen in de Nieuwshoorn worden gewaardeerd.

Alle mensen die foto’s ter beschikking hebben gesteld, hartelijk dank. We ontvangen nog steeds graag foto’s voor tentoonstellingen en eventueel een 2e boek. Misschien willen enkelen van u onze club komen versterken. Kom eens een keer kijken op onze bijeenkomst op de 1e dinsdag van de maand vanaf 19.00 uur.

Reacties zijn gesloten.