• <<< Terug

Priester


Persoon: Pastoor Theo Brock

Geboren: te Drunen 30 januari 1894

Overl: te Den Bosch 18 april 1967

Priester gewijd op 14 juni 1919. Kapelaan in Bergrijk, Millingen aan de Rijn,Ewijk,Miil , Moergestel.

Rector in Budel en Pastoor in Deest en vanaf 1949 in St. Hubert.

Oud-pastoor Th. Brok van Sint-Hubert overleden

In het Groot-Ziekenhuis te Den Bosch is overleden emeritus-pastoor Th. A. J. Brok. Pastoor Brok, die 73 jaar werd, was van eind 1949 tot eind 1959 pastoor van de parochie St. Hubert.

Pastoor Brok werd geboren te Drunen op 30 januari 1894 en priester gewijd op 14 juni 1919. Achtereenvolgens was hij kapelaan te Bergeijk 1919, Millingen aan
de Rijn 1924, Ewijk 1928, Mill 1930, Moergestel 1932. Waalre 1933. rector in Budel in 1936 en pastoor in Deest in 1938. In 1949 werd pastoor Brok benoemd te St. Hubert als opvolger van, pastoor Brekelmans.

Tijdens zijn pastoraat is er heel wat tot stand gebracht. We noemen hier bijvoorbeeld de bouw van een vijfklassige jongens- en meisjesschool.
Toon hierdoor de oude school vrij kwam heeft pastoor Brok alles in het werk gesteld om hieraan toch nog een nuttige bestemming te geven. Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur is hij hierin ten volle geslaagd.
De oprichting van een culturele kring, een overkoepelend orgaan van alle bestaande organisaties, is voornamelijk het werk van pastoor Brok geweest.
Ook het kerkgebouw werd niet vergeten. Inwendig werden enige praktische veranderingen aangebracht en de verlichting werd geheel verbeterd. Het dak van de kerk werd van nieuwe leien voorzien.

In de zomer van 1959 wat het veertig jaar geleden dat hij de priesterwijding ontving. In die tijd was hij zo ernstig ziek, dat de parochie van feestelijkheden moest afzien. Op 22 september 1959 ging hij op emeritaat. Hij vestigde zich in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Vught. Voor zijn zielerust zal vanavond om 7 uur in de kerk te St. Hubert een Requiemmis worden opgedragen.

24.04.1967

Reacties zijn gesloten.