• <<< Terug

St.Hubert, uitvaart pastoor Baselmans.

Donderdagmorgen om 10 uur had de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van onze geliefde pastoor Baselmans, die zondagavond zacht en kalm in den Heer is ontslapen. Een lange lijkstoet bestaande uit een 20-tal heren geestelijken familieleden en enige notabelen uit de gemeente volgden de lijkbaar naar de kerk. De hoogeerw.heer deken droeg de H.Mis op, het zangkoor zong op zeer verdienstelijke wijze. Na de H.Mis hield de deken een korte toespraak en schetste het leven van de overledene en roemde hem om zijn rijke talenten , maar vooral om zijn vele deugden. Hij stelde hem ten voorbeeld aan al zijn parochianen. Hij wees hen erop dat pastoor Baselmans nog zaterdagmorgen op de gewone manier de H.Mis opdroeg en reeds zondagavond voor Gods rechterstoel was verschenen, en herinnerde allen eraan dat men steeds bereid moet zijn voor God te verschijnen. Eindelijk wekte hij allen op veel voor hun geachte pastoor te bidden.
Daarna werd het lijk door de leden van het zangkoor naar de laatste rustplaats gedragen. Alvorens echter de kist in het stenen graf werd neer gelaten zong het zangkoor het roerend treurlied : “Op het kerkhof”. Daarna gingen alle gelovigen weer de kerk binnen om gezamenlijk de H.Kruisweg te bidden welke door de kapelaan voorgebeden werd. Toen keerden allen aangedaan huiswaarts.
Met pastoor Baselmans is heengegaan een man die nog jarenlang bij de Sint Hubertse parochianen in herinnering zal blijven. Aan hem verliezen wij een weldoener der armen, een trooster voor de bedroefden en een vader en raadsman van allen. Dat hij ruste in vrede !

Reacties zijn gesloten.