• <<< Terug

Tiende lustrum KPJ St. Hubert

ST. HUBERT — De KPJ van St. Hubert vierde zaterdag op uitbundige wijze haar vijftigjarig bestaan, ‘s Middags begon men de feestelijkheden met een eucharistieviering die geheel in het teken van de KPJ stond en ook door de leden werd verzorgd.
De veertig leden tellende afdeling zette de middag voort in net Cultureel Centrum van St. Hubert met een gezellig samenzijn.
De receptie, die ‘s avonds werd gehouden in zaal Van Duyn was erg druk   bezocht.
Naast vertegenwoordigers van de plaatselijke verenigingen bezocht ook een groot aantal oud-leden de receptie. Het contact met vele oud-leden was verloren gegaan omdat in de oorlog het archief van de KPJ teniet ging.
Na de receptie besloot men de dag met een feestavond waaraan de Rivella’s hun medewerking verleenden.
Voor de komende tijd staan er al weer wat punten op het programma. Zo is er voor de kerst een kerstviering en is men ook al bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse uitwisseling.

Reacties zijn gesloten.