• <<< Terug

Torencommissie St.Hubert aktief voor restauratie kerktoren

Akties moeten 35 mille in het laatje breng.
St.Hubert. De kerk toren staat al in de steigers. Nog voordat de parochie in St. Hubert het tweehonderdjarig bestaan viert, zal de restauratie afgerond zijn. Echter, er moet geld in het laatje komen. Daarom is er een torencommissie in het leven geroepen. Zij willen door middel van akties vijfendertig duizend gulden bij elkaar brengen. Zondag jl. werd het officiële startsein gegeven aan de akties van de torencommissie, die een bijdrage moeten leveren in de totale restauratie kosten van f160.000,-
Eind vorig jaar benaderde het kerkbestuur van St. Hubert een aantal onafhankelijke mensen, zij werden verzocht zitting te nemen in de zogenaamde torencommissie.
Doel van de commissie: „Zorgen dat er geld in het laatje komt voor de restauratie van de kerkoren.”
Die commissie is er en ook volop in beweging. Mensen als Piet Althuizen, Eugene van Alphen, Mevr. van Bakel- Kremers, Ed Derks, Jan van Dommelen, Cor Hol en Martien Strijbosch, hebben de koppen bij elkaar gestoken. Zij worden aangevuld door weer mensen uit het kerkbestuur, te weten Ben Nabuurs en Toon Egelmeers.
Cor Hol, namens de commissie: De kerk van St. Hubert is het oudste gebouw in de gemeente Mill. De eerste gegevens van de kerk dateren uit 1459. Toen was er al sprake van de kapel van de Heilige Hubertus en Barbara. Aangezien er in de hele omgeving geen kerk is met die naam, mogen we aannemen dat het om de kerk can St.Hubert gaat. Bovendien werd de kerk in 1520 vernoemd als kapel in het dekenaat Cuijk.”
Oudheid
Bewijzen van die oudheid worden gestaafd door de materialen  waarmee de kerk is gebouwd. De fundamenten zijn gelegd van zogenaamde ijzer oerstenen. Die werden       gewonnen in de ijzerbroek in St. Hubert. De kerk heeft een neo gotische bouwstijl. De muren van de toren zijn onderaan 65 cm dik en verder naar boven varieert de dikte van 56 tot 50 cm. De toren heeft drie etages.
Restauratie
De restauratiewerkzaamheden aan de toren betreffen voegwerkzaamheden aan de buitenkant. Bovendien moeten er zo’n twee duizend stenen vervangen worden.
Ook zal het dak worden gerenoveerd en de haan. De toren is van binnen nog in goede staat, behoudens de vloeren die ook vervangen zullen worden.
Kosten
De kosten van de restauratie bedragen in totaal ƒ160.000,-. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Erica uit St. Hubert.
Cor Hol: „In ’93 heeft monumentenzorg de kerk van St. Hubert prioriteit gegeven en een bedrag van ƒ55.000,- uitgetrokken voor restauratie. Daarnaast is er destijds door de gemeente een bedrag van ƒ10.000,- gereserveerd uit de pot voor stads- en dorpsvernieuwing. Die ƒ65.000,- is dan ook ons startkapitaal. Dat betekent dat er nog een ton op tafel moet komen.
Daarvoor hebben we instanties aangeschreven.
Daarnaast ligt er een aanvraag bij zowel de provincie als de gemeente voor een bijdrage. Bovendien gaan we aktie voeren.”
Speelkaarten
Er zijn 1500 spellen kaarten besteld. Die zullen worden verkocht voor een    bedrag van waarschijnlijk ƒ5,-. Men speelt nog met het idee om een dienstenveiling te organiseren, maar dat is nog niet zeker. „We hopen het meeste geld middels de instanties binnen te krijgen,” zegt Cor Hol.  „En daarnaast uiteraard uit de acties en natuurlijk particuliere of bedrijfsmatige giften.” Een bijdrage kan men storten op bankrekeningnummer 13 43 50 251 van de Rabobank Land van Cuijk Noord ten name van Torencommissie of op het gironummer van genoemde bank 11 66 348.

Reacties zijn gesloten.