• <<< Terug

Verbouwing Kerk

Vorige week Vrijdagmorgen werd onze verbouwde parochiekerk weer in gebruik genomen. Om 8 uur had de plechtige inzegening plaats door onzen Zeereerw. heer Pastoor, waarna om half negen het eerste H. Misoffer werd opgedragen. Nu de kerk voltooid is, blijkt, dat we hebben gekregen een Godshuis, dat een ieder bevallen moet om haar eenvoud, een dorpskerk passende, maar tevens om haar evenredigheid en solidariteit van bouwtrant.

Reacties zijn gesloten.