• <<< Terug

De pootaardappelteelt in Sint Hubert

De aardappel komt van oorsprong uit Zuid-Amerika, maar is al enkele eeuwen een van de hoofdbestanddelen van ons voedsel. Aanvankelijk werd als pootgoed een aantal mooie aardappelen van het vorige jaar gebruikt. Sommigen zagen dat in de besjes die aan de aardappelplanten kwamen, zaadjes zaten. Men ontdekte dat men uit…

Verder lezen…

Juli oogstmaand

Tot en met de eerste helft van de vorige eeuw waren de boerenbedrijven in Sint Hubert allemaal gemengde bedrijven. Dit wil zeggen dat ze akkerbouwgewassen teelden en daarnaast koeien, varkens en kippen hielden. De boerderijen hadden gemiddeld minder dan 10 ha land. Hiervan was ongeveer tweederde deel bouwland en eenderde…

Verder lezen…

Verleden, heden en toekomst

Dorgaans behandelen we bij Heemschut een stukje “VERLEDEN”, een stukje geschiedenis van Sint Hubert. Onze intentie is om dit in de toekomst voort te zetten. Heemschut Sint Huybert werd opgericht in 1996. We zijn trots op alles wat we in die jaren hebben bereikt. Zo hebben we een aanzienlijke verzameling…

Verder lezen…

Hoe komen we aan onze namen?

Heel simpel zul je zeggen, die krijgen we van onze ouders. Dit klopt met uitzondering van een vondeling of een adoptiekind. In onze regio zijn de meeste namen afgeleid van de voornaam van de ouders. Oudere mensen hoor je nog wel eens praten in de trant van: Jan van Piet…

Verder lezen…

De Brandsloot en de Rode Beek.

Aansluitend op het verhaal over de brandweer vertellen we wat meer over de Brandsloot en de Rode Beek. De eerste liep van de Grootvenseweg naar de Pastoor Jacobsstraat, en bevond zich tussen de werkplaats en de loodsen van Bouwbedrijf van Tienen. Het was een brede, diepe sloot waar altijd water…

Verder lezen…

Hoe snel gaan de ontwikkelingen in de landbouw?

Ruim honderd jaar geleden was nagenoeg alles in de landbouw nog handwerk. Het melken, het maaien van gras, het mesten van het land, het poten en zaaien, evenals het hooien en oogsten, het rooien van aardappelen en voederbieten, alles gebeurde met de hand. Het enige vervoermiddel was paard en kar….

Verder lezen…

Tiendrecht

We kennen allemaal de termen eigendom en huur als het gaat om huizen of andere gebouwen, zoals winkels en bedrijfsgebouwen, enzovoort. Wanneer we spreken over het gebruik van land, wordt er vaak gesproken over eigendom en pacht. Zowel bij huizen als bij landgebruik komt ook vruchtgebruik voor. De persoon die…

Verder lezen…

Het Duits lijntje

Het Duits lijntje betreft het baantraject van Boxtel naar Wesel in Duitsland. Het traject werd aangelegd tussen 1870 en 1874. Deze spoorlijn werd destijds aangelegd door de Noord Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij, afgekort N.B.D.S. Het eerste gedeelte in Duitsland werd in 1874 in gebruik genomen. Het gedeelte van Goch naar Boxtel werd…

Verder lezen…

Haren en wetten?

In het vorige nummer een interview met Toontje Bens. De aanleiding hiervoor was een gedicht dat Toontje voordroeg op de feestavond van de KBO Sint Hubert. Hij had dit gedichtje ooit geleerd van Wim Hartjens. Ik vond het de moeite waard om dit iedereen in Sint Hubert te laten horen….

Verder lezen…

Gedroogde èppelkes

Vandaag de dag zie je overal onder de oude appel- en perenbomen grote hoeveelheden val-appels en -peren liggen. In de meeste gevallen blijven ze liggen, worden deels door de vogels opgepikt of ze rotten weg. Oprapen loont niet de moeite. Een blik appelmoes kost minder dan een euro. Hoe totaal…

Verder lezen…

Boeren en hun organisatie III

Uit de Boerenbond ontstonden dochterorganisaties. Na de Veefondsen Paardenfonds ontstonden al snel de Fok- en controlevereniging en de Varkensfokvereniging met als doel de vee- en varkensstapel te verbeteren. Dit gebeurde mede door de voorlichting van de Consulentschappen van Landbouw, Veeteelt en Zuivel. Bij de oude organisaties hoorde ook de Eierbond….

Verder lezen…

Beter een goede buur(t) dan een verre vriend!

Vroeger was het een goede gewoonte om, als je in een ander dorp of andere buurt kwam wonen om “buurt aan te maken”. Wat hield dit oude gebruik in? Heel eenvoudig, zo snel mogelijk, liefst binnen een week nodigde men de naaste buren uit. Meestal waren dit er een stuk…

Verder lezen…

Herfst

In de herfst veranderde het werk op de boerderij aanzienlijk. Aardappelen werden met de riek uitgestoken en met de hand geraapt. Voederbieten en suikerbieten werden eveneens met de hand geplukt en gekopt. Deze gewassen werden opgeslagen in grondkuilen, zorgvuldig afgedekt met stro en een dunne laag grond erbovenop. Voordat de…

Verder lezen…

Stoken en koken

Probeer je eens voor te stellen dat er met het koude weer, ééndag geen gas, water en elektriciteit was. Onze cv-ketel zouniet branden, het gasfornuis weigerde zijn dienst. De water-kraan stond droog. We konden niet douchen. Al onze elektri-sche apparaten stonden stil. Geen radio en TV, de wasmachine, de wasdroger,…

Verder lezen…

Boerenspreekwoorden

Van Ria Konings kregen wij een oud krantenknipsel met oude boerenspreekwoorden. Voor de duidelijkheid worden de spreekwoorden geschreven in de nieuwe spelling. De boerenspreekwoorden hebben meestal een gezonde zin en spruiten uit het nuchtere verstand. Wij willen in de volgende regels een reeks toepasselijke gezegden noteren, die in de landelijke…

Verder lezen…

Grondwetsherziening van 1848

Bij de Grondwetsherziening van 1848 werden directe verkiezingen ingevoerd. Voortaan werden de leden van de Tweede Kamer (en ook van Provinciale Staten en de gemeenteraden) rechtstreeks door de burgers gekozen. Niet iedereen kreeg echter het kiesrecht. Alleen mannen van boven de 23 jaar die voor een bepaald bedrag in de…

Verder lezen…

Dialectwoorden

Een van de dingen waar Heemschut Sint Huybert zich mee bezig houdt, is het verzamelen van oude dialectwoorden. We beginnen met een aantal woorden en hun betekenis en we sluiten af met een aantal woorden waar u de betekenis mag raden. den héérd: dit was de grote woonkeuken waar men…

Verder lezen…

Meimaand Mariamaand

Deze maand uw aandacht voor onze Mariakapel die in 2003 door Heemschut Sint Huybert is gerealiseerd met steun en medewerking van de Sint Hubertse gemeenschap. Een plekje om te schuilen, of even uit te huilen, om te danken of even te janken. Om even rustig te bidden of alleen maar…

Verder lezen…

Het is een oud gezegde: “Wie schrijft die blijft.”

Heel veel zaken in ons dagelijks leven worden schriftelijk vastgelegd. Voorbeelden: koop en verkoop van onroerend goed, van auto’s enzovoort. Ook processen-verbaal en rechtszaken worden allemaal op papier gezet. Zo ook regeringsbesluiten, besluiten van provincies en gemeenten, alles wordt vastgelegd op papier en later opgeborgen in diverse archieven. In kranten…

Verder lezen…