• <<< Terug

Ontstaan Heemschut Sint Huybert


Stichting Heemschut Sint Huybert

Heemschut Sint Huybert is opgericht in 1996. De eerste vergadering was op 11 januari 1996, waarbij de stichtingsakte is getekend op 5 september 1996.

Het doel van de stichting is het bevorderen en doen bevorderen van de kennis van het Sint Huyberts eigene, zijn bevolking, zijn geschiedenis en zijn volksgebruiken.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door onder andere het bestuderen van historische bronnen, het verzamelen en vastleggen van historische vondsten, publicaties, foto- en filmmateriaal, gegevens over oude ambachten, overlevering en volksverhalen.

Het beoefenen van de genealogie van families uit Sint Hubert, het documenteren van het verenigingsleven, en het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de gemeenschap van Sint Hubert.

De voorzitter Martien Strijbosch is nog steeds voorzitter. Er zijn nog enkele leden van het eerste uur maar ook diverse wisselingen hebben plaatsgevonden.

Heemschut Sint Huybert is actief in het verzamelen van allerlei gegevens en documenten omtrent de geschiedenis van Sint Hubert en publiceert daar vervolgens over.

Leden van de Heemschut zien elkaar op de dinsdagavond op de eerste dinsdag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus, voor overleg. Op de derde dinsdag wordt er gewerkt, waarbij foto’s worden geordend en voorzien van namen. Daarnaast worden krantenknipsels geordend in mappen, terwijl bidprentjes, genealogische gegevens enzovoorts op de juiste plek worden opgeborgen.

In de computer zijn overzichten samengesteld van de bidprentjes, zodat gegevens snel zijn op te zoeken.

Wij danken iedereen voor het afstaan en delen van al deze prachtige foto’s. Mocht er onverhoopt een afbeelding onrechtmatig geplaatst zijn, laat het ons dan weten en wij verwijderen deze foto onmiddellijk.

De foto is genomen in het oprichtingsjaar 1996.

Krantbericht n.a.v. de oprichting.

Reacties zijn gesloten.