• <<< Terug

Boersestraat 3


Boersestraat 3

Jan Wijnen uit Wanroij trouwt op 28-04 1765 met  Maria Croef uit Sint Hubert.

Hun dochter Maria Wijnen (1768-1847) trouwt met Antoon Peters van den Hoef (ca 1767 – 1829); zij zijn de eerst bekende eigenaars van Boersestraat 3.

Op 3 oktober 1841 verkopen de weduwe Maria Wijnen en haar kinderen uit haar huwelijk met Antoon Peters van den Hoef  het pand aan de Boersestraat 3  voor     fl 1900 aan Hendricus Hendriks, herbergier te Wanroij (ca 1780-1844). Zijn dochter Regina (1818-1890) trouwt op 10 mei 1842 met  Cornelis Wijnen (1816- 1889 ) ,neef van genoemde Maria Wijnen en gaan hier wonen.  Later verkoopt Hendricus Hendriks het onroerend goed aan zijn zoon Peter, herbergier en landbouwer te Wanroij.

In 1864 komt het huis in bezit van genoemde Cornelis Wijnen en zijn echtgenote Regina Hendriks. Het echtpaar krijgt drie kinderen.

In 1883 komt het huis door schenking in handen van hun zoon Gerardus Wijnen (1847-1914).

Hij is in 1881 getrouwd met Grada van Dijk (1851-1918) en krijgen 5 kinderen: Maria Anna (1882-1945), Cornelis (1884-1972), Regina (1886-1971), Johannes (1888-1974), Petronella (1891-1980) en Theodorus (1893-1968). Op 1 oktober 1914 overlijdt Gerardus Wijnen en komt het onroerend goed in het bezit van de erfgenamen.

In 1937 wordt  op het perceel een nieuw huis bijgebouwd (Lange Schoolstraat 55) waar later  Cornelis, Theodorus en Regina gaan wonen.

In 1947 wordt de nalatenschap verdeeld en worden de kinderen Cornelis, Theodorus en Regina eigenaar. Johannes Wijnen, gehuwd met Maria v d Hark  blijft met zijn zeven kinderen wonen aan de Boersestraat .

In 1958  vindt splitsing plaats waarna het huis aan de Lange Schoolstraat  eigendom blijft van Cornelis, Theodorus en Regina en het pand aan de Boersestraat in 1960 aan Johannes Wijnen wordt verkocht.

Gerardus Reintjes koopt de boerderij in 1964  en in 1972  wordt zijn zoon Theodorus Reintjes eigenaar.

Vanaf ca 1967 tot 1974  is het huis aan de Boersestraat 3 bewoond geweest door Johannes van der Ven.


Reacties zijn gesloten.