• <<< Terug

IJzerbroekseweg C173-C176

Gesloopt pand  IJzerbroekseweg C173

Dit huis heeft gestaan tussen Kromme Bergweg 25 en IJzerbroekseweg 1.
De eerst bekende bewoner van dit huis is Jan van Tienen (1756-1830). In 1795 trouwt hij met Theodora Piek (1771-1832). Zij krijgen vijf kinderen.

In 1836 verkopen de kinderen het huis voor fl 700 aan  Johannes Ebben. (1791-1847). Johannes is in 1818 getrouwd met Joanna Bongers(1792-1831).  Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren. Twee van deze kinderen bereiken de volwassen leeftijd.

Enkele maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwt Johannes met Petronella van de kleine Mulder (1797-1859). Zij krijgen vijf kinderen.

In 1850 wordt het huis voor fl 900 verkocht aan  Johannes Gerritszoon van Dijk  (1787-1862). Hi is getrouwd met Catharina van Tienen (1797-1861), dochter  van eerdergenoemde Jan van Tienen. Enige tijd later wordt het huis gesloopt.


Gesloopt pand  IJzerbroekseweg C176

Dit huis heeft gestaan tussen Kromme Bergweg 25 en IJzerbroekseweg 1.
Hendricus  Wolters (*1789  <1841), hoefsmid, is de eerst bekende bewoner van dit huis. In 1817 trouwt hij met Reijntje van Dommelen (*1788). Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren.

In 1841 verkoopt Reijntje, dan herbergierster in Hassum (Dld), het huis voor fl 740 aan Hendrikus Fleuren (1802-1876), radmaker te Gassel.

Hij is in 1838 getrouwd met Joanna Heulen (1809-1895). Zij krijgen vijf kinderen.

In 1850 wordt het huis openbaar verkocht en de nieuwe eigenaar, Johannes van Dijk (1787-1862) koopt het pand voor fl 620.

In 1864 wordt de nalatenschap van Johannes onder zijn vier kinderen verdeeld. Dochter Gertruda (1823-1894), woonachtig in Herpen erft dit huis. Onbekend is wie er dan in dit huis wonen.

In 1870 verkoopt Gertruda het huis aan Hendrikus van Tienen,(1837-1908) leidekker.

In 1896 wordt het huis gesloopt.

Reacties zijn gesloten.