• <<< Terug

Kromme Bergweg 25


Kromme Bergweg 25

Jan van Dijk (1787-1862) is de eerste naam die voorkomt in de officiele aktes die verwijzen naar het huis op Kromme Bergweg 25. Waarschijnlijk is deze persoon de eerste eigenaar. Hij is in 1819 getrouwd met Catharina van Tienen (1797-1861) en het echtpaar had vier kinderen.

In 1863 wisselt het huis van eigenaar en komt dan in handen van een broer van Catharina,  Martinus van Tienen, timmerman (1799-1874); in 1824 is hij getrouwd met Johanna Schraven (1797-1870).

Na het overlijden van Martinus in 1874, wordt een jaar later de nalatenschap onder de kinderen verdeeld. Zoon Johannes van Tienen  timmerman(1837-1903) , gehuwd met Woltera de Wit (1838-1882) krijgt de beschikking over het huis.

Na het overlijden  van de echtgenote verkoopt Martinus het onroerend in hetzelfde jaar aan Adriaan van Mierlo (1834-1910), in 1868 gehuwd met Anna Catharina Gerrits (1829-1898). Dit echtpaar heeft geen kinderen.

In 1898  verkoopt Adriaan van Mierlo het onroerend goed aan Hendrikus Fransen landbouwer te Wanroij; Adriaan van Mierlo behoudt het vruchtgebruik.

Waarschijnlijk vanaf 1904 wordt het huis bewoond door Wilhelmus Vloet (1869-1944).

In 1904 trouwt hij met Theodora van Abel, die in 1906 komt te overlijden. Uit dit huwelijk wordt in 1905 een zoon geboren; Johannes Wilhelmus Vloet (1905-1976) .

In 1906 hertrouwt hij met Maria Verstraaten (1877-1943). Het echtpaar krijgt zeven kinderen, die allen op zeer jonge leeftijd komen te overlijden.

Johannes Wilhelmus Vloet trouwt in 1932 met Jacoba Vergeest (1901-1987). Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren.

Vanaf 1967 is zoon Petrus Johannes Vloet (1938-2017) de eigenaar.


Johannes Wilhelmus Vloet en Jacoba Vergeest


In 1962  kochten Piet en Toos Vloet- Jenniskens de boerderij van hun vader. Piet heeft in 1966 een varkensstal gebouwd. De familie Vloet specialiseerde zich in de varkens en akkerbouw, de koeien werden opgeruimd.  De oude woonboerderij is afgebroken en in 1973 is er een  nieuw woonhuis gebouwd.


Piet en Toos kregen 6 kinderen: Jan, Peter, Maria, de tweeling Sjaak en Martien en Anita. Piet ging op het bedrijf in 1990 samenwerken met zijn zoon Martien. De kinderen gingen op zichzelf wonen. Martien is als enige in Sint Hubert blijven wonen.
Sjaak, Martien zijn tweelingbroer is geëmigreerd naar Spanje.

   
Op 4-jarige leeftijd, wist Martien al, hoe je oude schuren snel kon opruimen. In 1970 was Martien het wel spannend om “vuurtje te stoken”, dit deed hij stiekem onder een wagen van de tractor in de oude schuur. Het vuur werd groter, de vlammen kwamen via het dak naar buiten. Het hooi, de tractor, de boerenwagen en de nieuwe auto “gingen in vlammen op”

  
In  2000 hebben Martien en Ilse Vloet- van de Venne het bedrijf overgenomen. Oude stallen vervangen.  Het aantal varkens op het bedrijf is gegroeid. Het is een gesloten bedrijf. Martien houd varkens, zoals hij zelf uitlegt “van zaadje tot karbonaadje.

Reacties zijn gesloten.