• <<< Terug

Lange Schoolstraat 47

De boerderij stond vroeger aan de Kromme Bergweg 11.

De eerst bekende eigenaar van is Peter van Dommelen (1786-1864), die in 1818 trouwde met Joanna Kuijpers(1789-1878). Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, waarvan er zeven de volwassen leeftijd bereikten.

Na het overlijden van Joanna Kuijpers werd  de nalatenschap in oktober van dat jaar verdeeld onder  de kinderen.

Dochter Hermina (1825-1915) krijgt het huis op dit adres toebedeeld. Zij is  in 1861 getrouwd met Willem de Hoog ((1827-1882). Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: Joanna Maria (1862-1907) en Joanna Petronella (1866-1942).

In 1891 trouwt Joanna  Petronella met Theodorus van Casteren (1863-1942). Deze laatste wordt in datzelfde jaar ook de eigenaar van het huis op Kromme Bergweg 11.

Uit het huwelijk worden  zeven kinderen geboren, waarvan er vijf de volwassen leeftijd zullen bereiken.

In mei 1929 trouwt dochter Hermina (1897-1970) met Petrus Cuppen (1894-1974) en zij gaan op dit adres wonen. Hier worden hun vijf kinderen geboren. In 1968 wordt het huis overgedragen  aan een van de zonen van Petrus Cuppen.

Na de verbouwing tot los woonhuis staat de woning aan de lange schoolstraat 47.

Reacties zijn gesloten.