• <<< Terug

Lange Schoolstraat 5

Lange Schoolstraat 5

Voorlopige versie

In 1836 wordt het onroerend goed van  Arnoldus Willems (1740-1809) gesplitst.

Zijn zoon Willem Wolterus Willems (1800-1862) en zijn dochter Ardina Willems (1798-1859) krijgen een perceel weiland toebedeeld. Hierop wordt het pand Lange Schoolstraat 5 gebouwd. Willem trouwt in 1830 met Theodora Maria van Tienen (1811-1876). Hier worden hun dertien kinderen geboren.

Het pand blijft tot de openbare verkoop in 1857 in het bezit van Willem Wolterus Willems. Het wordt dan voor fl 860 verkocht aan Arnoldus Centen (1823-1899), kleermaker uit Wanroij. Arnoldus is in 1855 getrouwd met Jennemie Selten (1814-1857). Zij overlijdt enkele weken na de geboorte van hun eerste kind, Maria.

In 1864 hertrouwt Arnoldus met Maria Zwakkenberg (1825-1903). Uit dit huwelijk wordt in 1866 Adrianus Centen (1866-1912) geboren.

In 1895 verkoopt Adrianus Centen, bakker, het huis in opdracht van zijn vader, voor  fl 1.000,- aan Anna Maria Nabuurs (1833-1900), weduwe van Peter van Dijk (1825-1892). Na het overlijden van Anna Maria  komt het onroerend goed in handen van de erfgenamen van haar zuster Willemina Nabuurs (1829-1882), gehuwd met Mathijs Verlinden(1826-1879).

Tussen de verkoop door Adrianus Centen in 1895 en de koop door Lambertus Linders in 1905 is niet duidelijk wie de bewoners zijn geweest. Tot 1912 zou de familie Centen nog op dit adres gewoond hebben.

In 1905 wordt het huis verkocht aan Lambertus Linders, mandenmaker en postbeambte (1878-1955). Hij is in datzelfde jaar getrouwd met Joanna Willems (1880-1947) en het echtpaar krijgt zeven kinderen. In november 1929 verhuist het gezin naar Valkenswaard.

Het huis wordt dan bewoond door Hubertus Rijken (1895-), brievenbesteller/postbode uit Boekel. Hij is in oktober 1929 getrouwd met Helena Verbeeten (1904-). Hier worden vier kinderen geboren.

In mei 1935 verkoopt Lambertus Linders het huis voor fl 2.800 aan Franciscus Martinus Henst (1907-), veekoopman uit Zeeland.  Hij is getrouwd met Johanna Linders (1888- 1978).

In 1977 vindt verkoop plaats aan zoon Louis. Twee jaar later wordt het huis verkocht aan de huidige bewoners.

Reacties zijn gesloten.