• <<< Terug

Pastoor Jacobsstraat 59-59a


Pastoor Jacobsstraat 59

Voor het begin wordt verwezen naar Pastoor Jacobsstraat 61.

In 1837 wordt de nalatenschap van Arnoldus Willems door zijn weduwe verdeeld onder de vijf kinderen. De twee zonen erven het onroerend goed: Hermanus Willems (1805-1860) krijgt Pastoor Jacobsstraat 48 toebedeeld. (zie aldaar).
Wilhelmus Willems (1800-1862) wordt eigenaar van Pastoor Jacobsstraat 61 en de grond waarop later Pastoor Jacobsstraat 59 zal worden gebouwd.
Aanvankelijk stond op dit stuk grond alleen maar een bakhuis.

Wilhelmus is in 1830 getrouwd met Theodora Maria van Tienen (1811-1876).

Uit dit huwelijk worden elf kinderen geboren. Na het overlijden van Theodora maria wordt in 1878 de boedel verdeeld. Een van de dochters, Anna Willems (1850-1885), krijgt het huis, dat omstreeks die tijd is gebouwd, toegewezen.

Anna is in 1877 getrouwd met Antonius Klomp (1847-1901), klompenmaker. Zij overlijdt kort na  de geboorte van haar derde kind. De eerste twee kinderen  zijn al heel jong overleden.

Een jaar later trouwt Antonius met Gertruda van der Velden (1859-1933). Zij krijgen zeven kinderen.

In 1931 wordt de boedel verdeeld en worden dochter Grada (1888-1970) en zoon Johannes (1898-1989) eigenaar van het pand.
Na het overlijden van Johannes wordt het huis verkocht.


Links de woning van Johannes Klomp


In Boerderij “oude stijl herbouwd en Pastoor Jacobsstraat 59 bewoond door fam A Schuurmans-Beelen en 59b bewoond door W Kersten -Fest en later verkocht aan P. Janssen en M. Reintjes

Reacties zijn gesloten.