• <<< Terug

Pastoor Jacobsstraat 67


Pastoor Jacobsstraat   67

Gerardus Gerrits  van Dijk (ca. 1748-1836) en zijn vrouw Johanna Abels (ca 1748-1820) zijn de eerst bekende bewoners van dit huis.  Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren. Na het overlijden van Johanna vindt in 1821 de boedelscheiding plaats: Twee van de drie kinderen, Barbara en Johannes,  erven het onroerend goed.

In 1829 koopt verkoopt Barbara haar aandeel in de erfenis voor fl 600 aan haar broer Johannes van Dijk (1787-1862). Johannes is in 1819 getrouwd met Catharina van Tienen (1797-1861). Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren.

Na het overlijden van Johannes wordt de nalatenschap verdeeld en de jongste zoon Peter van Dijk (1825-1895) komt in het bezit van het huis. Peter van Dijk is in 1866 getrouwd met Anna Maria Nabuurs (1833-1900). Dit huwelijk blijft kinderloos.

In 1894 wordt het huis openbaar verkocht. Voor fl 2736 is Johannes Baltussen  (1844-1897) uit Wanroij de nieuwe eigenaar. Hij is in 1887 getrouwd met Anna Catharina Vermeulen (1845-1907); zij hebben geen kinderen.

In 1897, na het overlijden van haar echtgenoot, verkoopt Anna Catharina het onroerend goed aan haar familie, de familie Vermeulen: Cornelis (1844-1909), Martinus (1848-1931) en Willemina  Vermeulen(1852-1899), allen ongehuwd, worden dan eigenaar.

In 1906 wordt het grootste deel van het perceel en het huis verkocht aan Hendricus (1852-1924) en Egbertus van Gemert (1857-1913). Zij zijn allebei ongehuwd.

N.B. Hun broer Willem van Gemert  (1853-1928) is getrouwd met Anna Vermeulen (1855-1928), zuster van de verkopers.

Op het resterende gedeelte van de grond wordt door Cornelis en Martinus Vermeulen het huis aan de Pastoor Jacobsstraat 71 gebouwd.

In 1922 verkoopt Hendricus het onroerend goed aan de kinderen van zijn broer Lendert van Gemert (1856-1931).

Vanaf 1923 tot ca 1930 wordt het huis bewoond door Reinier Klomp (1895-??). In 1924 is hij getrouwd met Anna Willemina Theunissen (1898-??). In Sint Hubert worden hun vijf oudste kinderen geboren.

In 1930 wordt de boedel door de kinderen van Lendert van Gemert verdeeld en het onroerend goed komt in het bezit van Johanna van Gemert. (1900-), getrouwd met Franciscus van Diepenbeek (1892-). Zij zijn in 1930 getrouwd en uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren.

In 1958 wordt het huis verkocht aan Johannes Cornelis Lange (1924-) die in datzelfde jaar trouwt met Gertruda de Kleijne (1930-1990). Het echtpaar krijgt zes kinderen.

Reacties zijn gesloten.