• <<< Terug

Pastoor Jacobsstraat 75


Pastoor Jacobsstraat   75

De eerst bekende bewoner van dit adres is naar alle waarschijnlijkheid Cornelis van Dijk (ca 17??-1812). Hij was o.a. schepen van de gemeente Mill. In 1767 is hij getrouwd met Francina Verstraaten (ca 1746-1816). Voor zover bekend hadden zij drie kinderen.

Na hun overlijden wordt hun zoon Cornelis, landbouwer/olieslager (ca 1776-1853) eigenaar van het onroerend goed. In 1797 trouwt hij met Anna Theunissen (ca 1777-1847) en uit hun huwelijk worden twaalf kinderen geboren.

In 1836 verkoopt Cornelis het huis aan Johannes van de Mortel, lid van de Staten Generaal.

Vanaf ca. 1860  is Willem Selten de eigenaar.

Willem Selten (1825-1859) is in 1848 getrouwd met Anna Maria van de Water (1806-1857). Het echtpaar krijgt een dochter, Helena (1849-1919). Zij trouwt in 1868 met Willem van Sambeek ( 1835-1912) uit Oploo, en zij gaat daar wonen. Het pand Pastoor Jacobsstraat 75 blijft tot 1914 in hun bezit.

Vanaf 1893 tot 1907 is het pand bewoond door Marinus Hermans (1858-1935) in 1893 getrouwd met Wilhelmina van Duijnhoven (1846-1915). Dit echtpaar had geen kinderen.

In 1901 betrekt ook Gerardus Petrus Gerrits (1869-1922) het huis. Hij is in datzelfde jaar getrouwd met Maria Franssen (1871-1938). Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren. In 1914 wordt Gerardus Gerrits eigenaar van het huis.

In 1935 wordt er nog een nieuwe boerderij gebouwd (zie Pastoor Jacobsstraat 81).

Na het overlijden van Maria in 1938 erven de vijf nog in leven zijnde kinderen het onroerend goed.

In 1967 wordt de boedel verdeeld en Martinus Christianus Gerrits verkrijgt Pastoor Jacobsstraat 75. Martinus (Thij) (1910-1999) is in 1946 getrouwd met Dora van Tienen (1917- 2004). Zij krijgen zes kinderen.

In 1978 wordt de boerderij gesloopt en wordt er een nieuwe woning gebouwd.

Later wordt het huis verkocht aan een van de kinderen.

Reacties zijn gesloten.