• <<< Terug

Peter Ebbenweg

Deze weg is genoemd naar Peter Ebben.
Eenzaam moet hij daar met zijn vrouw Agnes en een gezin van 10 kinderen gewoond hebben. Mogelijk, dat op die plaats later het huis is gebouwd, waar Selma Israels zich jaren geleden vestigde. Lange tijd is dat het enige huis aan het pad, dat St. Hubert rechtstreeks met de Peel verbond.

In 1786 schoot Peter Ebben de vogel af tijdens de St.Barbara teerdag van het Gilde. Dit is zeer zeker niet de reden dat de weg naar hem vernoemd werd. Peter Ebben, coningh tot Sint Hubert staat er letterlijk vermeld. Uit het wapenschild, een houten ploeg met waarschijnlijk ijzeren schaar, blijkt, dat hij landbouwer was. Het is een rijk gedecoreerd schild en wordt goed bewaard op het gemeentehuis van Mill.

De grootvader van Peter Ebben heette Peter Egberts, in Mill getrouwd op 1 oktober 1723 met Maria Jans. Traditiegetrouw werd hun zoon, de vader van Peter Ebben, genoemd Egbert Peeters, geboren Mill, 27 maart 1727 en die op 7 november 1751 in Mill trouwde met Elisabeth Jans de Wilt uit Escharen. Dan volgt Peter Ebben, geboren in Mill, 18 november 1752, omstreeks 1780 getrouwd met Agnes Hendrickx van Gemert. In het doopregister van de parochie komen bij de 10 kinderen doopheffers, dat zijn peters en meters, voor, die de namen dragen van veel kroondomein-pachters, Rombout Hulsman, Gerrits van de Vloedt, Hendrickx van Gemert, Jordens, Klomp, Van Hal en Van Roij. Peter had dus voldoende “kruiwagens”, want deze namen komen ook voor in de schepenenlijs- ten van Mill. We kunnen wel aannemen dat hij mogelijk “peelmeester” is geweest. Deze werd door het dorpsbestuur aangesteld om toe te zien op de turfafgraving, winning, handel en afvoer en natuurlijk ook op de jacht in de Peel.


Peter Ebbenweg 15Peter Ebbenweg 17Peter Ebbenweg 19Peter Ebbenweg 21Peter Ebbenweg 27Zilvermeer

Reacties zijn gesloten.