• <<< Terug

Scheiwalweg 15


Scheiwalweg 15

In 1894 verkoopt burgemeester Hermanus Verstraaten een perceel grond van 1,5 ha aan Anna Helmerich (1841-1913), weduwe van Johannes Selten (1838-1891). Zij woonde ten tijde van de aankoop op Scheiwalweg 16. (zie aldaar).

In 1899 wordt de nalatenschap van Johannes verdeeld onder zijn vijf nog in leven zijnde kinderen.

Een van de zonen, Wilhelmus Selten ,(1873-1950) wordt dan eigenaar van het onroerend goed. In 1902 wordt het huis gebouwd. In 1911 verkoopt Willem het huis voor fl 1800 aan zijn schoonzoon Peter van de Ven. Willem verhuist naar Pastoor Jacobsstraat 39 (zie aldaar).

Peter van de Ven (1867-1946), arbeider is in 1897 getrouwd met Johanna Selten (1871-1940). Het gezin telt dan negen kinderen. In 1912 wordt het jongste kind geboren. Na het overlijden van Peter wordt de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. De oudste zoon Johannes van de Ven (1899-1975) wordt  dan  eigenaar van het huis. Hij is getrouwd met Allegonda Kops  (1904-1996).

In 1962 verkoopt Johannes het huis aan Johannes Peeters, woonachtig op Pastoor Jacobsstraat 81.

In 1964 vindt de verkoop van het huis plaats aan Johannes Tiekstra uit den Haag, (1891) handelaar in onroerende goederen, die het in hetzelfde jaar verkoopt aan Hugo v/d Bogaert (1934).

In 1968  koopt Pieta  Verboom (1926), gehuwd met Johannes Wieringa het pand.

Na 1982 is het huis eigendom geweest van diverse eigenaren.

Reacties zijn gesloten.