• <<< Terug

Missie-uitvoering

Missie-uitvoering

De Missie-uitvoering, welke Zondagmiddag en Zondagavond gegeven werd door de schoolkinderen onder leiding van den heer J. Jongen, met medewerking van de fanfare „Ons Genoegen” mag schitterend geslaagd heeten.

Beide keeren was de zaal stampvol. Het achttal zangnummers dat uitgevoerd werd, was tot in de puntjes verzorgd. Doch ook de voordrachten, waarvoor het tweebedrijvig kabouterspel „Waarom ons volkje terugkwam”, het hoofdnummer was, werden keurig uitgevoerd. Het publiek was enthousiast na elk nummer, waarvan het door een langdurig applaus telkens blijk gaf.

De kinderen van St. Hubert hebben getoond, dat ook zij in staat zijn zoowel op ‘t gebied van tooneel als van zang wel iets te kunnen presteeren, hetwelk zij natuurlijk vooral danken aan hun kundigen leider den heer Jongen. Deze, wiens naam als musicus reeds gevestigd was, heeft thans doen zien, dat hij ook een bekwaam regisseur is.
Het dankwoord van Pater Vloet tot allen, doch speciaal tot meester Jongen gericht, was dan ook welverdiend. We spreken dan ook den wensch uit, dat de heer Jongen met z’n kinderkoor en kindertooneelclub nog meermalen moge optreden.
‘t Was een gezellige Missiedag.

Bron: Boxmeersche Courant

27.03.1938

Reacties zijn gesloten.