• <<< Terug

openstelling telefoonkantoor St. Hubert

Onderwerp: openstelling telefoonkantoor St. Hubert

Aan: de Telefoondistrict van de P.T.T.

Mill 12 juni 1951

Blijkens de thans geldende telefoongids is het telefoonkantoor te St. Hubert dagelijks geopend van 8½ – 12½ uur, en van 14 – 16½ uur en van 18 – 19½ uur. Op Zon- en feestdagen is bet kantoor gesloten.
Ik acht de huidige toestand voor de bevolking van St. Hubert verre van ideaal. Het dorp telt momenteel 31 abonnees, waaronder talrijke zakenlieden en bedrijven (in het bijzonder landbouw-, bedrijven). Vooral omdat deze plaats betrekkelijk geïsoleerd ligt, betekent een telefonische verbinding voor verschillende personen soms een uitkomst.

Daarom is het te betreuren, dat de aangeslotenen in dit geval niet dezelfde faciliteiten genieten als de abonnees in het dorp Mill, dat slechts op een afstand van ± 3 K.M. van St. Hubert gelegen is. Immers in de middaguren kan door de abonnees in St. Hubert geen aansluiting worden verkregen, terwijl dit evenmin het geval is des avonds na 19½ uur. Mij hebben reeds herhaaldelijk klachten over deze beperkte openstelling van het kantoor bereikt. Het is naar aanleiding daarvan, dat ik bij U aandring op een uitbreiding van de uren, gedurende welke het telefoonkantoor te St. Hubert is geopend en daarvoor dezelfde tijd te stellen als momenteel in Mill geldende is.

De Burgemeester der Mill en St. Hubert

Reacties zijn gesloten.