• <<< Terug

Dirigent Jac. Jongen

Reeds eerder hebben wij aandacht geschonken aan het verdienstelijk werk van “meester Jongen” op het gebied van zang.

Ook op instrumentaal gebied stond hij zijn mannetje en als zodanig stond hij in de wijde omgeving bekend als een kundig dirigent.

In 1937 werd hij als opvolger van Wim van Tienen uit Mill aangesteld als dirigent van fanfare “Ons Genoegen”.

Zijn muzikale opleiding genoot hij aan het conservatorium in Aken (Dld.). Voor zijn komst naar St. Hubert was hij dirigent van harmonie “St. Josef” te Voerendaal (L.).

De opleiding van leerlingen gebeurde door hem in de beginjaren op de Lagere School na schooltijd en later voor de aanvang van de repetitie van de fanfare.

Hij stond bekend als een “strenge” leraar. Hij was van mening dat beoefening van muziek en zang, net zoals bij hem, ook bij anderen de voornaamste vrijetijdsbesteding was. Deze mening werd echter niet altijd door iedereen gedeeld. Het dirigeerstokje gebruikte hij wel eens voor andere doeleinden dan de maat slaan of het aanwijzen van noten.

Successen bleven niet uit. Op het muziekconcours te Mill in 1938 wist hij o.a. met de fanfare in de tweede afdeling een goede eerste prijs te behalen. Tevens werd hem toen de directeursprijs voor muziek toegekend.

Het grootste succes behaalde hij met fanfare “Ons Genoegen” in 1949 op het muziekconcours te Vierlingsbeek. Hier werd in de afdeling Uitmuntendheid de eerste prijs met promotie naar de Ere-afdeling behaald.

In 1956 werd hem als dirigent van “Ons Genoegen” eervol ontslag verleend.

Jaren later was de overdracht van zijn muzikale kennis op de toenmalige St. Hubertse jeugd nog merkbaar.

Reacties zijn gesloten.