• <<< Terug

Het is een oud gezegde: “Wie schrijft die blijft.”

Heel veel zaken in ons dagelijks leven worden schriftelijk vastgelegd. Voorbeelden: koop en verkoop van onroerend goed, van auto’s enzovoort. Ook processen-verbaal en rechtszaken worden allemaal op papier gezet. Zo ook regeringsbesluiten, besluiten van provincies en gemeenten, alles wordt vastgelegd op papier en later opgeborgen in diverse archieven. In kranten wordt het nieuws bekendgemaakt. Verenigingen leggen, als ze het goed doen, alles vast in de notulen. Maar ook geboorten, huwelijken en overlijden worden schriftelijk vastgelegd. Bijna alles wat met heemkunde te maken heeft, is op papier vastgelegd. Om zoveel mogelijk geschiedenis van Sint Hubert te bewaren, verzamelt Heemschut Sint Huybert niet alleen foto’s, bidprentjes en rouwbrieven, maar ook alle krantenknipsels die betrekking hebben op Sint Hubert.

Een belangrijke bron voor Heemschut Sint Huybert was het boekje “Twee Eeuwen St. Hubert” dat door Bert Derks was opgeschreven. Hij beschrijft heel uitvoerig hoe het dorp en vooral de kern met de kerk en de huizen rond de kerk er vroeger uitzagen. Hij vertelt welke beroepen er destijds in Sint Hubert waren. Over de verenigingen vertelt hij en wanneer ze zijn opgericht, over Gilde Sint Barbara en Fanfare Ons Genoegen. Ook vertelt hij uitvoerig over oude gebruiken bij rouw en trouw, bij kermis en gildefeesten. Bert Derks was niet iemand die gestudeerd had. Hij had de lagere school gevolgd en misschien nog een landbouwcursus. Om dingen waar te nemen hoeft men niet geleerd te zijn en om ze op te schrijven al evenmin. Leden van Heemschut Sint Hubert hebben samen en ook afzonderlijk diverse boeken geschreven over de geschiedenis van Sint Hubert. Enkelen hebben ook hun familiegeschiedenis op papier gezet om dit voor het nageslacht te bewaren.

Waar wil ik met dit verhaal naar toe? Ieder van u maakt dingen mee in zijn leven die het onthouden waard zijn. De meeste van deze ervaringen verdwijnen in het graf terwijl ze leerzaam en soms zeer interessant zijn voor anderen, maar zeker voor eigen kinderen. Het kan zijn de eerste auto of het eerste huis, een grote verbouwing, huwelijk en kinderen. Ervaringen in militaire dienst, bijvoorbeeld in Indonesië. Dingen die men niet wil of kan vertellen, kan men wel opschrijven en kan dan ook verlossend werken. Voorbeelden zijn de verhalen van Anne Frank en vele anderen die in dergelijke omstandigheden hebben verkeerd. Pak de pen of ga achter de computer en schrijf je verhaal. Een ding is zeker, er zijn verhalen die best de moeite waard zijn om ze in een blad als de Nieuwshoorn te publiceren. U mag ze echter ook bewaren voor het nageslacht. Misschien is dit nog waardevoller dan publiceren.

Reacties zijn gesloten.