• <<< Terug

Meimaand Mariamaand

Deze maand uw aandacht voor onze Mariakapel die in 2003 door Heemschut Sint Huybert is gerealiseerd met steun en medewerking van de Sint Hubertse gemeenschap. Een plekje om te schuilen, of even uit te huilen, om te danken of even te janken. Om even rustig te bidden of alleen maar een kaarsje te laten branden.

Hier volgt een eigentijdse litanie samengesteld door pastor Bogers en hangend in de kapel.

Maria, die “ja” antwoordde op de vraag van de engel, dat God ook in ons doen en laten tot leven komt. Wees onze voorspraak.

Maria, moeder van God, dat wij mogen groeien naar Gods beeld en gelijkenis. Wees onze voorspraak.

Maria, onderweg in het bergland van Juda dat wij wegen van liefde naar elkaar blijven zoeken. Wees onze voorspraak.

Maria, mantelzorgster van uw nicht Elisabeth, dat wij groeien in aandacht voor hulpbehoevenden. Wees onze voorspraak.

Maria, zangeres van Gods grootheid, dat wij niet te veel noten op onze zang hebben. Wees onze voorspraak.

Maria, zangeres van het protestlied “Magnificat” dat wij de moed hebben te protesteren tegen geweld en onderdrukking. Wees onze voorspraak.

Maria, naar Egypte gevlucht met man en kind. Dat we gastvrij zijn voor hen die hun land moesten ontvluchten. Wees onze voorspraak.

Maria, als pelgrim onderweg naar Jeruzalem. Dat wij de weg van geloven en vertrouwen blijven gaan. Wees onze voorspraak.

Maria, moeder van een zoekgeraakt kind, dat wij niet al te lang uw zoon uit het oog verliezen. Wees onze voorspraak.

Maria, bruiloftsgast op een huwelijksfeest te Kana. Dat wij het goede van het leven waarderen. Wees onze voorspraak.

Maria, die uw zoon zijn kruis zag dragen, dat de lijdensweg van mensen ons niet zal ontgaan. Wees onze voorspraak.

Maria, die uw kind tot crimineel hoorde verklaren, dat wij niemand in een kwaad daglicht zetten. Wees onze voorspraak.

Maria, die uw zoon zag sterven aan het kruis, dat u voor ons bidt in het uur van onze dood. Wees onze voorspraak.

Maria, die getuige was van uw verrezen zoon, dat wij blijven getuigen van leven over de dood heen. Wees onze voorspraak.

Maria, in de hemel opgenomen, dat ook wij met de hemel gezegend worden. Wees onze voorspraak.

Maria, moeder van goede raad, dat God ons hoort als wij ten einde raad zijn. Wees onze voorspraak.

Maria, vrouw bekleed met de zon, dat Gods woord een lamp voor onze voeten mag zijn. Wees onze voorspraak.

Maria, met de eretitel “Zetel van wijsheid”, dat domme woorden en daden ons niet besmetten. Wees onze voorspraak.

Maria, Moeder van de altijddurende bijstand, dat wij u als tochtgenote ervaren. Wees onze voorspraak.

Maria, kapelvrouwe van Sint Hubert, dat wij thuis mogen zijn bij elkaar. Wees onze voorspraak.

Heer onze God, neem ons in bescherming, wees ons behoud op voorspraak van Maria, tot in de verre verte van uw eeuwigheid.

AMEN

Reacties zijn gesloten.