• <<< Terug

Schuilkerk. Uit oud archief St. Hubert.

Wij ondergetekenden JAN PETERS DIEPEN DAAL, ARIAAN JANS KEMPEN, PETER VAN DEN HEUVEL, Schepenen tot Mill, en DERICK THEUNISSE RAIJMAKER ende JAN HUIJBERS, Schepenen tot Sint Hubert, ressorterende onder de dinckbank van Mill, accorderen en verklaren bij dezen, als dat Wij van Mill en Sint Hubert, tot Mill een nieuw kerkenhuis hebben gebouwd en opgetimmerd, waartoe is omgegaan tot Mill en Sint Hubert, en een ieder gevraagd, en naar haar goed hart gegeven tot eer en glorie van God. En zo overeengekomen, dat indien in het geval dat het nieuwe kerkhuis anders bewoond zou worden dan voor kerkelijke dienst, of verhuurd zou moeten worden, dat dan die van Mill twee derde parten zullen genieten, en die van Sint Hubert een derde part zullen hebben, en dan ook elkaar oock te helpen onderhouden. Willen en begeren wij dat onze nazaten dit ons akkoord en goede meeninge naarkomen sullen. Gepasseerd tot Mill desen 14 merdt 1745, soo hebben dit ondertekent, Etc.

En waarvan ondertekent dese bovengenoemde, JAN PETERS DIEPENDAAL, ARIAAN JANS KEMPEN, PETER VAN DEN HEUVEL, DERICK THEUNISSE RAIJMAKER en JAN HUIJBERS, Schepenen. Accordeert met het origineel hetwelk tot Mill in de kom leijdt.

In bovenstaand artikel schrijven de schepenen van Mill en St. Hubert ressorterende onder de Dinckbank van Mill dat ze een nieuw kerkenhuis hebben gebouwd. Aan een ieder wordt gevraagd met een goed hart te geven tot eer en glorie van God. Ook is vastgelegd en zijn ze overeengekomen, voor het geval dat het nieuwe kerkenhuis anders bewoond zou worden als voor de kerkelijke dienst of wel verhuurd zou worden, de opbrengst als volgt wordt verdeeld, Mill twee derde en St. Hubert een derde deel en elkaar te helpen bij het onderhoud. Zij willen en hopen dat deze overeenkomst en de goede bedoelingen daarvan zullen worden nagekomen. Het akkoord is gepasseerd en ondertekend 14 maart 1745. Dan volgen weer de namen van de ondergetekenden. Het origineel werd neergelegd in Mill.

Het huis waar het hier over gaat is het nog bestaande pand hoek St. Hubertse Binnenweg, Brandsestraat. De taak van de Schepenen zou men enigszins kunnen vergelijken met taak van Burgemeester en Wethouders. De Dinckbank was een Schepenbank met bepaalde bevoegdheden. Zo werden grond aan- en verkopen, pachtovereenkomsten en burgerlijke huwelijken bij de schepenbank vastgelegd. Een aantal eenvoudige rechtzaken konden bij de schepenbank worden behandeld.

Reacties zijn gesloten.