• <<< Terug

Verleden, heden en toekomst

Dorgaans behandelen we bij Heemschut een stukje “VERLEDEN”, een stukje geschiedenis van Sint Hubert. Onze intentie is om dit in de toekomst voort te zetten. Heemschut Sint Huybert werd opgericht in 1996. We zijn trots op alles wat we in die jaren hebben bereikt. Zo hebben we een aanzienlijke verzameling foto’s geassembleerd en gearchiveerd. Voor de meeste inwoners van Sint Hubert die in de afgelopen 150 jaar zijn overleden, beschikken we over een bidprentje. Verder hebben we toegang tot de doop-, trouw- en begraafgegevens vanaf de oprichting van onze parochie in 1796. Ook hebben we foto’s en levensbeschrijvingen van de Gouden Bruidsparen van de afgelopen eeuw, op een paar uitzonderingen na. Gedurende de meeste jaren organiseerden we thematentoonstellingen. Daarnaast brachten we twee verjaardagskalenders uit met historische foto’s. Een aantal van deze kalenders vonden hun weg naar emigranten in Canada en de Verenigde Staten. In 2000 organiseerden we het Genealogisch Weekend samen met de Genealogische Vereniging. We publiceerden boeken en brochures van Fanfare Ons Genoegen, Gilde St. Barbara, voetbalclub Zwart-Geel en Sportclub Sint Hubert, evenals “Een wandeling door Sint Hubert”, “Het Broekstenen Huuske”, “60 jaar bevrijding”, “25 jaar De Jachthoorn” en “R.K. Boerinnenbond / K.V.O. St. Barbara 1937-2012”. Na jaren van voorbereiding zal dit jaar het Eerste fotoboek van Sint Hubert worden uitgegeven. Ook werken we mee aan de jaarlijkse Monumentendag. Een van onze hoogtepunten is de Mariakapel uit 2003. Ook het toeristisch informatiebord van het Broekstenen Huuske mag er zijn.

Al deze activiteiten worden georganiseerd door een groep van 10-12 mensen, onze leden. We hebben enkele nieuwe gezichten verwelkomd, maar helaas zijn twee leden overleden en zijn er een paar door ziekte of ouderdom niet meer in staat aanwezig te zijn. Dit is de stand van het “HEDEN”.

Nu de “TOEKOMST”. We hebben al eens een aantal mensen uitgenodigd waarvan we dachten dat ze Heemschut zouden kunnen versterken. Er was veel belangstelling en waardering, maar blijkbaar voelden ze zich nog te jong. Om het werk van Heemschut voort te kunnen zetten, hebben we echt ondersteuning nodig van jongere mensen. De leeftijd van onze leden varieert tussen de 56 en 87 jaar. Ben je met pensioen of wellicht werkloos en op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding? Kom dan eens bij ons langs. Je bent van harte welkom elke eerste dinsdag van de maand tussen 19.00 en 21.00 uur in de heemkamer van De Jachthoorn.

Reacties zijn gesloten.