• <<< Terug

Privacybeleid

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Indien je lid wordt van Heemschut Sint Huybert, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heemschut Sint Huybert verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken. Ook treffen wij hierbij eventueel maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen dan ons (gerechtvaardigd) belang.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten bij Heemschut Sint Huybert (bijv werkgroepen)
 • Foto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van jouw eigen uitdrukkelijke verzoek.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de contactpagina, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Heemschut Sint Huybert verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 • je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door dat te melden bij het secretariaat;
 • je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes.
 • je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen;
 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens worden gebruikt voor onze ledenlijst. Deze ledenlijst is ook beschikbaar in een geprinte versie bij het secretariaat.
 • je naam en telefoonnummer worden gebruikt om je telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van de organisatie;
 • foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken we op onze website en interne nieuwsbrieven;

persoonsgegevens die voor historisch onderzoek worden verwerkt in verband met hun historische waarde.

Hoe lang we gegevens bewaren

Heemschut Sint Huybert zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Heemschut Sint Huybert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering versturen via de contactpagina. Heemschut Sint Huybert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Heemschut Sint Huybert neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via telefoon (zie de contactpagina).

Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker wordt geplaatst. Hieronder leest u welke cookies worden gebruikt.

Cookies voor webstatistieken en onderzoek

Deze website gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. Het gebruiken van deze soort cookies heeft geen of weinig impact op uw privacy. Cookies voor onderzoek en webstatistieken vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vragen wij geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites volgen. Deze website gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers en houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.

Formulieren

De gegevens die u via formulieren op websites verstuurt worden vaak in databases opgeslagen.
Het door ons gebruikte formulier doet dat dit niet, het gedraagt zich hetzelfde als een email die u verstuurd.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Reacties zijn gesloten.