• <<< Terug

Oude school

Van School naar V.O.V.A.-gebouw.

Rond 1890 moet een nieuwe school gebouwd zijn op het Pastor Bogersplein. Deze school bestaat uit twee lokalen. In 1913 en 1929 worden lokaal drie en vier gebouwd. In dit laatste jaar is het aantal leerlingen opgelopen naar 134.
Het was een Openbare Lagere School. Dit betekent dat ze bestuurd en bekostigd wordt door de gemeente.

In 1900 wordt de leerplichtwet van kracht en in 1920 werden openbaar en bijzonder onderwijs gelijkgesteld. In 1927 volgt opheffing van de Openbare Lagere School. Het kerkbestuur wordt tevens schoolbestuur.

Als in 1952 de nieuwe school, de St. Hubertusschool, in gebruik wordt genomen, wordt het oude schoolgebouw verbouwd tot gymnastiekzaal en verenigingsgebouw. (VOVA-gebouw).

De in 1956 opgerichte kleuterschool “Maria Regina” blijft in dit gerenoveerde gebouw gehuisvest tot er in 1973 een nieuwe kleuterschool wordt betrokken.

Als in 1977 De Jachthoorn klaar is wordt het VOVA-gebouw gesloopt. Het gebrandschilderde raam, dat bij de opening in 1955 door de parochianen werd aangeboden, siert nu de ontmoetingsruimte van De Jachthoorn.

Reacties zijn gesloten.